Obavijest proizvođačima strnih žitarica! 26.02.2016.

Kao i proteklih sezona, krajem zime kondicija ozimih usjeva je vrlo različita, ovisna o roku sjetve, izboru sjemena, provedenoj osnovnoj gnojidbi i tipu zemljišta, odnosno njegovoj kemijskoj reakciji ili pH vrijednosti. Česte oborine i veća zasićenost zemljišta vlagom u danima nakon 3. veljače o.g. najčešće nije omogućila mjere suzbijanja zimskih korova već krajem zime. Kada stanje vlažnosti zemljišta omogućuje valja s prvim danima ožujka o.g. planirati prve ovogodišnje prihrane usjeva manjim količinama pojedinačnih dušičnih gnojiva, npr. KAN u količini 100-150 kg/ha, što svakako preporučujemo obaviti u usjevima slabije kondicije i koji pokazuju znakove lokalnog žućenja. Naime, tijekom veljače o.g. je zabilježeno iznadprosječno toplo i kišovito meteorološko uvjeti razdoblje, tijekom kojih ozimi usjevi rastu, te usvajaju zalihe hranjiva iz jesenske osnovne gnojidbe.

Također, tijekom zimskih se mjeseci bez obzira na meteorološke uvjete dobro razvijaju neželjene biljke ili korovi u ozimim usjevima.

Dominantni zimski korovi u žitaricama su mrtva kopriva (Lamium), mišjakinja ili črevec (Stellaria), poljska ljubičica (Viola), divlji mak (Papaver), različak (Centaurea) i trava slakoperka ili pahovka (Apera). Njihovo suzbijanje ne preporučujemo još provoditi na poljima gdje su usjevi loše kondicije, odnosno dok se ozima pšenica nakon prve prihrane ne oporavi od nedostatka hranjiva i bude u stadiju završetka busanja ili početkom vlatanja! Krajem busanja su još uvijek optimalni rokovi suzbijanja dominantne korovne trave u ozimoj pšenici – pahovke ili slakoperke (Apera spica venti) i drugih zimskih korova koji rastu iz sjemena.

Tablica 2. Neki herbicidi registrirani za suzbijanje "jesensko-zimskih" (bienalnih) korova u strnim žitaricama u Republici Hrvatskoj:

Pripravak

Djelatne tvari

Prije nicanja

*Nakon nicanja

Alister Grande

jodosulfuron 4,5 %, mesosulfuron 6 %, diflufenikan 18 %

1,0 lit./ha

Filon 80 EC

prosulfokarb 80 %

3-5 lit./ha

3-5 lit./ha

Tornado Forte

klortoluron 50 % & diflufenikan 10 %

1,25 lit./ha

Herbaflex

izoproturon 50 %, beflubutamid 8,5 %

2-3 lit./ha

Legato Plus

diflufenikan 10 %, izoproturon 50 %

1,5-1,75 lit./ha

1,25-1,5 lit./ha

Logran WG

triasulfuron 20 %

35-40 g/ha

Protugan

izoproturon 51 %

2,5-3,5 lit./ha

Stomp 330E

pendimetalin 33 %

4-6 lit./ha

Tolurex SC

klortoluron 50 %

3-4 lit./ha

*od stadija 2-3 razvijena lista ozimih žitarica do završetka busanja!

Zadnjih je godina moguće je slakoperku ili pahovku (Apera) suzbijati i tijekom kasnijih stadija razvoja pšenice, odnosno sve do razvoja trećeg koljenca, a u novije se vrijeme tada koriste herbicidi Axial u količini 0,6-0,8 lit./ha ili Hussar OD u količini 80-100 ml/ha. Istim je pripravcima potrebno dodati i neki od herbicida za suzbijanje širokolisnatih korova, npr. do kraja busanja moguće je koristiti Logran 20 WG  u količini 40-50 grama/ha! Uz zimske širokolisnate korove pripravak Lancelot WG u količini 30-33 grama/ha suzbija u ranijim stadijima i poljski osjak (Convolvulus) do početka razvoj drugog koljenca žitarica. U usjevima ozime pšenice gdje je zakorovljenost zimskim travnim korovom slakoperkom ili pahovkom (Apera) manja, moguće je koristiti samo pripravak Secator OD u količini 0,1-0,15 lit./ha. Navedeni herbicid učinkovito suzbija vrlo opasan i često raširen korov ozimina mačak ili priljepaču (Galium). Primijeniti ih uz utrošak 250-300 litara škropiva/ha. Navedene su niže količine, koje se smiju koristiti do kraja busanja, odnosno početka vlatanja ozimih usjeva. Primijeniti ih na poljima žitarica u dobroj kondiciji, bez znakova žućenja. Proizvođače pšenice još jednom upozoravamo da pregledaju stanje usjeva krajem zime, te je potrebno prije kasno-zimskog suzbijanja korova poželjno obaviti prve prihrane u usjevima slabije kondicije, a prema dominantnim korovima na poljima odrediti dovoljno učinkovit izbor herbicida za njihovo usmjereno suzbijanje. Voditi računa o selektivnosti herbicida u ozimim žitaricama, odnosno u uputama provjeriti u kojem je razvojnom stadiju optimalna primjena pojedinog pripravka!

Vremenski uvjeti zabilježeni tijekom veljače 2016. upozoravaju nas na vrlo povoljne uvjete temperature i vlažnosti koji ponovno mogu pogodovati ranijem razvoju bolesti ozimih žitarica! Stoga savjetujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje ozimih usjeva, a prema potrebi sredinom ožujka o.g. planirati primjenu fungicida za moguće "kasno-zimsko čišćenje" žitarica od uzročnika bolesti.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis