Važna obavijest proizvođačima pšenice 13.11.2015.

Prognostičari u narednih nekoliko dana najavljuju nastavak toplog vremena bez kiše i jakog vjetra što će omogućiti jesensku primjenu herbicida u usjevima ozime pšenice.

Ozime žitarice u jesen zakorovljuju ozimi korovi: širokolisni (bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak) i travni (mišji repak, slakoperka, vlasnjača, divlja zob) te su im konkurencija za prostor, svjetlo, hranu i vodu.

Za suzbijanje i jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova mogu se koristiti herbicidi Herbafleks, Alister Grande, Legato Plus, Tolurex 50 SC ili kombinacija herbicida Filon 80 EC i Logran 20 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis