Dani jabuka u Desiniću

Događanja vezana uz izložbu započela su u petak, 23. 10. 2015. kada su djelatnici Savjetodavne službe determinirali sorte jabuka koje su prikupljene za potrebe izložbe. Prema broju sakupljenih sorata može se zaključiti da ovaj kraj još uvijek njeguje tradicijske voćnjake sa starim domaćim sortama. Lijepo je bilo pred očima vidjeti dokaz našeg prirodnog bogatstva i bioraznolikosti kojom raspolažemo i koju moramo očuvati i zaštititi.

U nastavku programa djelatnici Savjetodavne službe održali su stručna predavanja sa temama: Zakonska regulativa stavljanja voćnih prerađevina na tržište, Prerada voća i Korisni kukci u voćnjaku. Da su teme bile zanimljive i aktualne vidjelo se iz broja postavljenih pitanja nazočnih slušača.

Služba se pridružila i drugi dan manifestacije i to kroz radionicu prikaza tradicionalnog načina cijepljenja na raskol za što se pokazao veliki interes.

U bogatom kulturno-zabavnom programu nastupili su učenici OŠ“Đuro Prejac“, Dječji vrtić „Tratinčica“, Desiničke mažoretkinje, KUD“Horvatska“, Srednjovjekovne plesačice “Družba Veronika Desinička“ te limena glazba “Karlo Lugarić“.

Naravno da nije izostala i bogata gastronomska ponuda tradicionalnih specijaliteta ovog kraja, a brojne posjetitelje naročito je oduševilo tradicionalno jelo jabučjak.

Sandra Majsec, dipl. ing. agr.
stručni savjetnik

Pripremi za ispis