Obavijest ratarima! 14.09.2015.

Sjetva uljane repica na većini je parcela već posijana.

Uljana repica spada u kulture gustog sklopa, te uglavnom uguši većinu jednogodišnjih korova. Ako je usjev u dobroj kondiciji i pri niskom stupnju zakorovljenosti uz minimalnu upotrebu herbicida može se sama nadmetati s korovima.

Sjetva uljane repice obavlja se krajem ljeta, pa s njom obično niču ljetni korovi kao šćir, loboda, dvornici, muhari. Negativno mogu djelovati u početnom rastu i razvoju repice, ja prvi ih mraz uništi.

Ozimi korovi s druge strane predstavljaju veću opasnost za repicu.

Integrirani pristup suzbijanja korova u uljanoj repici obuhvaća pravilnu i dobru pripremu tla za sjetvu.

U tablici donosimo neke od herbicida koji su registrirani za suzbijanje korova u uljanoj repici.

Naziv preparata

Područje djelovanja

Agil 100 EC

Jednogodišnji i višegodišnji TRAVNI

Kod travnih korova upotrijebiti od tri lista do busanja. Za višegodišnje travne  prema visini korova.

Butisan S

Jednogodišnji TRAVNI i ŠIROKOLISNI

Poslije sjetve, a prije nicanja uljane repice.

Smije se primjenjivati jednom svake treće godine na istoj površini.

Devrinol 45 FL

Prije sjetve uz inkorporaciju.

Jednogodišnji TRAVNI i ŠIROKOLISNI.

Focus Ultra

Jednogodišnji i višegodišnji TRAVNI.

Fusilade Forte

TRAVNI jednogodišnji i višegodišnji. Kad je korov 2-4 lista.

Gepard

TRAVNI jednogodišnji i višegodišnji. Kad je korov do 3 lista.

Kerb 50 W

Jednogodišnji TRAVNI i neki jednogodišnji ŠIROKOLISNI. Nakon nicanja u stadiju kulture do 4 lista ( BBCH 14) do sredine prosinca.

Boss

Jednogodišnji i višegodišnji ŠIROKOLISNI.

Logo 300

Jednogodišnji i višegodišnji ŠIROKOLISNI. Korovi iz porodice glavočika, ambrozija, mahunarke, štitarke.

Lontrel 300

ŠIROKOLISNI. Nakon nicanja kad su korovi 2-6 listova.

Teridox 500 EC

Jednogodišnji TRAVNI i ŠIROKOLISNI. Nakon sjetve prije nicanja usjeva.

Koban 600

TRAVNI i neki ŠIROKOLISNI. Nakon sjetve, prije nicanja ili nakon nicanja do 4 razvijena lista repice ( BBCH 14).

Kalif

Jednogodišnji ŠIROKOLISNI, nakon sjetve i prije nicanja. ( pre-em)

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

Martina Borić dipl.ing.agr.
Martina.Boric@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis