Obavijest proizvođačima uljane repice! 09.09.2015.

Krajem prve dekade mjeseca rujna završavaju optimalni rokovi sjetve uljane repice na području SZ Hrvatske. U danima 4.-6. rujna o.g. na većini mjernih županijskih lokaliteta zabilježeno je od 23 do 33 mm kiše, a nove moguće količine oborina najavljuju se u petak (11.9.)! Uljana repica je usjev gustog sklopa koji za razliku od drugih industrijskih ratarskih usjeva relativno dobro konkurira porastu korova. Ipak, u uvjetima nešto rjeđeg sklopa na kakve sijemo suvremene hibride i moguće slabijeg jesensko-zimskog porasta bienalni korovi mogu pričiniti štete. Također, proteklih je sezona na nekim poljima gdje se u plodoredu uljana repica sije nakon krušnih žitarica samonikla pšenica bila neželjena biljna vrsta u glavnom usjevu!

Tablica 1. Neki zemljišni herbicidi dopušteni za suzbijanje korova u usjevu uljane repice u našoj zemlji:

Djelatna tvar

Pripravak

Doza ili količina

Namjena

dimetaklor

Teridox 500 EC

2-3 lit./ha

Pre-em i u fenofazi 2-3 lista; travni i neki širokolisnati korovi

klomazon

Clon, Kalif EC

0,2-0,25 lit./ha

Pre-em; neki travni i širokolisnati korovi

Reactor SC

0,33 lit./ha

metazaklor

Butisan SC

2-3 lit./ha

Pre-em; širokolisnati korovi

napropamid

Devrinol

2,5 lit./ha

Inkorporirati na dubinu 2-5 cm; travni i širokolisnati korovi

petoksamid

Koban 600 EC

2,0 lit./ha

Pre-em i BBCH 14; travni i neki širokolisnati korovi

propizamid

Kerb WP

1,0 kg/ha

Post-em od BBCH 14 do sredine prosinca; travni i neki širokolisnati korovi te Cuscuta

 

U Tablici 1. navedeni su najvažniji zemljišni herbicidi koji se koriste nakon sjetve a prije nicanja usjeva (pre-em) dopušteni za primjenu u usjevima uljane repice u našoj zemlji, od koji se neki koriste i nakon nicanja usjeva uljane repice (post-em). Zemljišnim herbicidima se ne mogu uspješno suzbijati višegodišnji ("rizomni") korovi. Za dobru djelotvornost zemljišnih herbicida bita je količina i raspored oborina (optimalna vlažnost zemljišta), te dobra pripremljenost oranica.

Ovisno o dominantnim korovima prema povijesti parcela iz prethodnih sezona proizvođači uljane repice mogu u narednom razdoblju koristiti neki od navedenih zemljišnih herbicida sukladno njihovim uputama i ograničenjima. Optimalni utrošak škropiva je 200-300 lit./ha.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis