Obavijest maslinarima! 20.08.2015.

Upozoravamo maslinare, kako su nakon kiša, koje su padale ovih dana i naglog sniženja temperatura zraka, stvoreni povoljni uvjeti za pojavu i širenje uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocaea oleagina).

Na tu bolest je posebice osjetljiva naša domaća sorta Oblica, koja je ove godine značajnije podbacila uglavnom zbog toga.

Stoga preporučujemo provedbu zaštitnih mjera u svim maslinicima širom županije, uporabom jednog od pripravaka s kraćom karencom:

NEORAM WG (karenca 15 dana) ili STROBY WG ili DIFCOR (karenca 30 dana).

Maslinina muha (Bactrocera oleae) se i dalje lovi na svim pozicijama u niskom intenzitetu. Nakon kiša koje su padale, a naglim sniženjem temperatura zraka, očekuje se intenzivniji let spomenutog štetnika.

Stoga podsjećamo na ranije danu preporuku vezanu za organiziranu primjenu tzv. „preventivne metode“  uporabom zatrovanih mamaca:

SUCCESS  BAIT  ili ROGOR + BUMINAL  ili ECO TRAP VREĆICE

Isto tako upućujemo na pregled maslinika zbog štetnika svrdlaša (Rhynchites cribripennis).

Dozvoljeno sredstvo je na osnovi dimetoata – ROGOR 40 (karenca 42 dana).

Eventualne zaštitne mjere valja izvršiti u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima.

Maslinare i dalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 31.08.2015. u Nadinskom blatu u vremenu od 08:00 -10:00 sati

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis