Uputa o mjerama zaštite od najčešćih bolesti i štetnika tijekom zamračivanja krizantema! 11.08.2015.

Zbog specifičnih vremenskih uvjeta prije 4 dana upućeno je upozorenje o mogućoj pojavi bakterijskih bolesti krizantema tijekom 2015. sezone. Kako krizantema spada u skupinu biljaka kratkog dana čiju cvatnju potiču hormoni koji se formiraju noću u starijem lišću, pa će do iste doći samo ako kod biljaka određene visine rasta nastupe dani ispod kritične dužine (kraći od 13 sati). Poznavanjem kritične duljine dana, odnosno granice između dugog i kratkog dana, može se odrediti početak cvatnje krizantema. Pokrivanje krizantema crnim plastičnim folijama obično se provodi od prvog tjedna kolovoza do prvog tjedna rujna, a tada prema višegodišnjim prosjecima povremeno očekujemo kasno-ljetne ciklone koje donose kišne dane i povišenu vlagu zraka. Zamračivanje krizantema u tom razdoblju dodatno favorizira razvoj nekoliko skupina biljnih bolesti, prvenstveno zbog povišene vlažnosti zraka i učestale rose i/ili magle, koje tijekom druge polovice kolovoza i početkom rujna često nastaju zbog razlike u noćnim i dnevnim vrijednostima temperatura zraka!

Kako tijekom prve polovice kolovoza dominira vrlo vruće i sparno meteorološko razdoblje, obično se u takvim uvjetima pojavljuju i prvi znakovi lisnih pjegavosti krizantema (Alternaria, Septoria). Stoga u narednim zaštitama pri prskanju mladih biljčica krizantema prednost dajemo površinskim pripravcima: npr. folpet (npr. Futura WP), mankozeb (npr. Ditahane DG Neotec), kaptan (npr. Kastor WP) i djelatnim tvarima iz skupine stribilurina, npr. azoksistrobin (npr. Quadris, Ortiva SC) ili trifloksistrobin (Zato 50 WG) ili piraklostrobin (Signum DF). Moguće je tijekom zamračivanja krizantema umjesto strobilurina koristiti i neke triazolne pripravke, npr. miklobutanil (Systhane 24E, Fond 12E), penkonazol (Topas 100 EC) ili tetrakonazol (Domark ME). Već tijekom srpnja ranije smo upozoravali na moguću raniju pojavu bijele hrđe krizantema (Puccinia horiana) na matičnim biljkama, a zamračivanje još povećava opasnost od razvoja ove bolesti! Samo ako se primijete znakovi ove bolesti u program zaštite uključiti propikonazol (Bumper EC).

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla tijekom kolovoza još uvijek bilježimo jaču pojavu poljske zelene stjenice (Lygus), lisnih uši (Aphidae) i/ili kalifornijskog tripsa (Frankliniella), a zbog temperatura zraka zabilježenih u prvoj dekadi ovog mjeseca raste opasnost od moguće ranije pojave stakleničke ili koprivine grinje (Tetranychus). Za suzbijanje lisnih uši i štetnih stjenica preporučujemo koristiti insekticide iz skupine neonikotinoida (npr. tiametoksam) (Actara WG). Protiv kalifornijskog tripsa u našoj su zemlji dopušteni vrlo učinkoviti pripravci na osnovi abamektina (Vertimec, Kraft EC), koji istovremeno učinkovito suzbijaju i koprivinu ili stakleničku grinju. Od prve dekade mjeseca kolovoza o.g. bilježimo i pojačanu aktivnost leptira sovica i druge generacije kukuruznog moljca! Vruće i sparno razdoblje tijekom kolovoza može pogodovati razvoju njihovih gusjenica koje napadaju lišće (npr. soviceNoctuidae) i/ili stabljike krizantema (npr. kukuruzni moljacOstrinia). Za suzbijanje štetnih gusjenica u krizantemama i ukrasnom bilju registrirani su primjerice: alfacipermetrin (npr. Fastac EC, Direct EC), metoksifenzoid (Runner SC) i lufenuron (Match EC).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis