OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA POVRĆA U PLASTENICIMA I OTVORENIM POLJIMA 31.07.2015.

Krajem prve polovice ovog mjeseca, odnosno prije 17 dana, upućena je preporuka proizvođačima povrća u plastenicima i otvorenim poljima (gredicama) o usmjerenim mjerama zaštite protiv najvažnijih kategorija štetnih organizama koje se javljaju na području Županije! Nakon što smo od 15.-25. srpnja o.g. zabilježili iznadprosječno vruće, bez kišno i sparno meteorološko razdoblje, vremenski su uvjeti posljednjih šest dana značajno drugačiji! Najviše su dnevne temperature pale za 15° do 20°C u odnosu na prethodnih desetak dana a kiša pada svakodnevno. Zasićenje zraka vlagom je posljednjih pet dana apsolutno (100 %).

U središnjem je dijelu županije od posljednje preporuke palo 58,0 mm oborina, a slično je zabilježeno i na ostalim mjernim lokalitetima (nešto više oborina zabilježeno je u zapadnom dijelu ili Gornjem Međimurju, gdje je ukupno tijekom mjeseca srpnja o.g. palo 96,6 mm kiše, što je značajno više od mnogogodišnjeg prosjeka).

Pri uzgoju rajčice u zaštićenim prostorima (plastenicima) valja redovito pratiti razvoj bolesti prilagođenih visokim vrijednostima vlažnosti zraka i povišenim temperaturama (vidi Tablicu 1.), a najraširenije su plamenjača (Phytophthora infestans) i siva plijesan (Botrytis cinerea). Zbog sukcesivne berbe plodova birati samo pripravke s najkraćim dopuštenim i propisanim karencama.

Tablica 1. Mogući izbor fungicida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Phytophthora

Alternaria

Botrytis

Fulvia

Equation PRO

+

+

7

Signum DF*

+

+

+/-

3

Quadris* ili Ortiva*

+

+

3

Switch WG

+

3

Ranman Top SC

+

4

Domark ME*

-/+

+

4

Teldor 500 SC

+

4

*pripravci učinkoviti i na pepelnicu rajčice (Leveillula)!

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida Quadris ili Ortiva SC (0,1 %) (K = 3 dana) ili kombinacije Previcur Energy SL (0,2 %) (K = 3 dana) + Nativo WG (0,02-0,03 %) (K = 3 dana).

Na otvorenom uzgoju malih krastavca (kornišoni) više prijeti brzi razvoj plamenjače (Pseudoperonospora), pa je u zaštiti moguće koristiti npr. Aliette Flash WG (Avi, Topic WP) (0,3 %) (K = 4 dana) ili  Revus SC (0,06 %) (K = 7 dana) ili Ranman Top (0,05 %) (K = 3 dana) ili Previcur Energy SL (0,2 %) (K = 3 dana).

U usjevima paprike moguće je primijeniti fungicide Signum DF (pepelnica, plijesan, pjegavosti) (0,1-0,15 %) (K = 7 dana), Previcur Energy SL (0,25 %) (plamenjača ili gangrena korijenova vrata) (K = slatka paprika 3 dana) i/ili Stroby DF (0,02 %) (pepelnica, pjegavosti) (K = 3 dana) i slično.

Pratiti populaciju štetnika rajčice i paprike pomoću žutih i plavih ljepljivih ploča i pregledima biljaka, a ako je potrebno preporučujemo primjenu insekticida navedenih u Tablici 2.

Tablica 2. Mogući izbor insekticida za zaštitu rajčice i drugih vrsta povrće (provjeriti prema dopuštenju):

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Lisne uši

Štitasti moljci

Gusjenice

Grinje

Avaunt EC

+

3

Actara WG

+

+

3

Runner SC

+

1

Laser KS*

+

3

Affirm WG

+

3

Vertimec EC*

+

7

Kraft EC*

+

7

Teppeki WG

+

+

3

*pripravci djelotvorni na kalifornijskog tripsa (paprika, krastavac veliki)

U drugoj polovici mjeseca srpnja o.g. zabilježena je pojava leptira druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), čije gusjenice prema iskustvima iz ranijih sezona često napadaju plodove paprike u dozrijevanju i berbi tijekom mjeseca kolovoza! Od insekticida djelotvornih na gusjenice kukuruznog moljca i dopuštenih za primjenu u usjevima paprike sa kraćom karencom ističemo pripravke: Alverde SC (1 lit./ha), K=3 dana), Affirm WG (1,5 kg/ha) (K=3 dana), Avaunt EC (0,25 lit./ha) (K=3 dana), Match 050 EC (2 lit./ha) (K=7 dana), Runner SC (0,04 %), (K=1 dan) i Laser KS (0,05 %) (K=7 dana).

Zadnjih godina u regiji se sve češće pri zaštićenom uzgoju rajčice i paprike pojavljuju i druge kategorije biljnih bolesti, naročito virusnog i bakterijskog podrijetla. Biljne uzorke je na determinaciju uzroka neželjenih promjena moguće dostaviti u prostorije Savjetodavne službe u Čakovcu.

VAŽNO: Sva sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama na etiketi, pri čemu naročito voditi računa o dopuštenju prema vrstama povrća, najvećem broju dozvoljenih primjena tijekom jedne sezone na istoj površini, količini ili koncentraciji primjene, te propisanoj karenci!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis