Obavijest proizvođačima paprike! 20.07.2015.

Obilaskom terena, i čestim upitima proizvođača,  na području Virovitičko-podravske županije  zasađenom paprikom uočena je pojava bolesti na usjevima; pepelnica, plamenjača, pjegavosti na listu, siva plijesan te od insekata kalifornijski  trips, kukuruzni moljac, cvjetni štitasti moljac i koprivina grinja. Plamenjača paprike  – optimalna temperatura za razvoje gljivice uzročnika plamenjače je 18-220C, velika zasićenost zraka vlagom. Simptomi na listu – svijetlosmeđe pjege nepravilnog oblika, koje kasnije nekrotiziraju, stabljici- eliptične pjege na mjestu gdje peteljka lista izlazi iz stabljike, plod- smežran usljed visokih temperatura. Napadu su podložnije bujnije sorte. Zaštitu izvršiti sa velikim utroškom škropiva. Siva plijesan –bolesti koja je karakteristična za zaštićene prostore. Optimum za razvoj navedene bolesti obilnija gnojidba dušikom, slaba osvijetljenost i prozračivanje, visoka vlaga zraka, oštećeno tkivo ( naročito nakon zalamanja zaperaka)-sve su to uvjeti za olakšanu infekciju patogena. Fungicidi za tu namjenu u zaštićenom prostoru nije registriran, a dozvoljeni u vanjskoj proizvodnji su  Switch 62,5 WG ( K 3 dana).Pjegavost paprike – uvjeti razvoja bolesti su temperatura zraka 20-250C, visoka relativna vlaga zraka. Simptomi bolesti su tamne pjege na listovima i stabljici sa vidljivim koncentričnim krugovima.

Fungicidi registrirani u paprici su;  Domark 40 ME ( pepelnica- K 4 dana), Nativo 75 WG ( pepelnica- K 3 dana),  Signum ( pepelnica K- 7 dana), Stroby WG ( pepelnica K 3 dana), Previcur energy ( plamenjača paprike K 3  dana slatka paprika).

Suzbijanje kukuruznog moljca (Ostrinia nubilialis) gusjenica i leptir – registrirani su insekticidi Decis 2,5 EC ( 3 dana) i  Match 050 EC  ( 7 dana karenca), Alverde ( 3 dana) .

Na listovima paprike uočena je i pojava crvenog pauka ( Tetranychus urticae). Simptomi napada su prošarani listovi sa zelenom nervaturom,  na donjoj strani lista vidljive su grinje. Zaraza se širi od zaražene biljke na susjedne te tako nastaju žarišta koja se prva tretiraju, povoljni uvjeti za razvoj patogena su niska relativna vlaga zraka i visoka temperatura. Za tu namjenu registrirani su akaricidi Vertimec 018 EC i Kraft (  K 3 dana) u paprici.

Štetnik sisanjem u cvijetu izaziva deformaciju ploda, zaostajanje u rastu, smeđenje dijela ploda oko peteljke. Suzbijanje kalifornijskog tripsa ( Frankliniella occidentalis) insekticidima – Actara 25WG ( K 3 dana), Decis 2,5 EC ( K 3 dana), Kraft 18 EC ( K 3 dana), Laser ( K 7 dana), Mospilan ( K 7 dana).

Cvjetni štitasti moljac ili bijela mušica , za suzbijanje su dozvoljeni  Actara 25 WG ( 3 dana), Dali ( K 7 dana), Decis 2,5 EC (K 3 dana), Karate zeon ( K 3 dana).

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva vodeći računa o datumu berbe! Pridržavati se uputa na etiketi korištenog sredstva! Sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja.                              

                                                                                                               Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
                                                                                                  e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis