12. Natjecanje u oranju Osječko-baranjske županije

Organizatori natjecanja su Savjetodavna služba i Udruga natjecatelja u oranju Osječko-baranjske županije, a pokrovitelji skupa su Osječko-baranjska županija, Općina Magadenovac i Melem d.o.o. Žito grupa.

Lokacija natjecanja je na cesti Magadenovac-Kućanci, a orati će se po strnjaku.

Pozivaju se svi zainteresirani da pogledaju naše natjecatelje u borbi za najboljeg orača Osječko-baranjske županije.

Darijo Šimenić, predsjednik Udruge
Juraj Klarić, viši stručni savjetnik SS

Pripremi za ispis