OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA POVRĆA U PLASTENICIMA I OTVORENIM POLJIMA 14.07.2015.

Početkom druge polovice mjeseca lipnja o.g. (odnosno prije 34 dana) upućena je preporuka proizvođačima povrća u plastenicima i otvorenim poljima (gredicama) o usmjerenim mjerama zaštite protiv najvažnijih kategorija štetnih organizama koje se javljaju u našoj regiji, a istu zbog ažurnosti ponavljamo tijekom današnjeg dana!

U tom je razdoblju zabilježeno promjenljivo meteorološka razdoblja, u drugoj polovici lipnja s učestalim oborinama, a prva dekada srpnja o.g. ponovno je obilježilo vrlo vruće i sparno vrijeme. Tuča je zabilježena u popodnevnim satima u sjeverozapadnom dijelu Županije, naročito u graničnim područjima s Republikom Slovenijom, a oštećene su povrtne biljke naročito podložne naknadnom razvoju bolesti!

Tablica 1. Količina oborina u lipnju i srpnju o.g. na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju:

Mjerni lokalitet

Oborine lipanj (mm)

Oborine srpanj* (mm)

Trnovčak

81,4

32,4

Novakovec

75,2

9,0

Belica

88,0

20,4

Orehovica

60,0

17,4

Donji Pustakovec

110,0

0,0

*količina oborina u srpnju do 14.07. 2015. u 6.00 sati

Izmjena vlažnog, sparnog i vrućeg razdoblja s učestalim jutarnjim rosama pogoduje brzom razvoju određenih kategorija štetnih organizama povrća, naročito štetnika i nekih uzročnika bolesti.

Dana 9. srpnja o.g. u središnjem dijelu Županije su pronađeni prvi znakovi plamenjače rajčice (Phytopthora infestans) uzgajane u negrijanim plastenicima! U posljednjih mjesec dana se pojavljuju se i simptomi virusnih bolesti, naročito virusa brončanosti rajčice (TSWV) na biljkama paprike i rajčice! Stoga su potrebne redovite kontrole zdravstvenog stanja plodovitog povrća, a zbog sukcesivne berbe plodova birati samo pripravke s najkraćim dopuštenim i propisanim karencama. Osim plamenjače (Phytophthora), na biljkama rajčice u narednom vrlo toplom i sparnom razdoblju moguća je pojava baršunaste plijesni (Fulvia) i pepelnice (Leveilulla), a redovito se svake godine pojavljuje pjegavost (Alternaria) i plijesan (Botrytis).

Tablica 1. Mogući izbor fungicida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Phytophthora

Alternaria

Botrytis

Fulvia

Equation PRO

+

+

7

Signum DF*

+

+

+/-

3

Quadris* ili Ortiva*

+

+

3

Revus SC

+

14

Ranman Top SC

+

4

Domark ME*

-/+

+

4

Teldor 500 SC

+

4

Melody Duo WP

+

14

*pripravci učinkoviti i na pepelnicu rajčice (Leveillula)!

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida Quadris ili Ortiva SC (0,1 %) (K = 3 dana) ili kombinacije Previcur Energy SL (0,2 %) (K = 3 dana) + Nativo WG (0,02-0,03 %) (K = 3 dana).

Na otvorenom uzgoju malih krastavca (kornišoni) više prijeti brzi razvoj plamenjače (Pseudoperonospora), pa je u zaštiti moguće koristiti npr. Aliette Flash WG (Avi WG) (0,3 %) (K = 4 dana) ili  Revus SC (0,06 %) (K = 7 dana) ili Ranman Top (0,05 %) (K = 3 dana) ili Previcur Energy SL (0,2 %) (K = 3 dana) i sl.

Ako se već pojavljuju znakovi ili simptomi plamenjače krastavaca kornišona (Pseudoperonospora) tada prednost dajemo pripravku Ranman Top SC.

U usjevima paprike moguće je primijeniti fungicide Signum DF (pepelnica, plijesan, pjegavosti) (0,1-0,15 %) (K = 7 dana), Previcur Energy SL (0,25 %) (plamenjača ili gangrena korijenova vrata) (K = slatka paprika 3 dana) i/ili Stroby DF (0,02 %) (pepelnica, pjegavosti) (K = 3 dana) i sl.

Pratiti populaciju štetnika rajčice i paprike pomoću žutih i plavih ljepljivih ploča i pregledima biljaka, a ako je potrebno preporučujemo primjenu insekticida navedenih u Tablici 2. Započinje let druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia) koji može jače oštetiti plodove paprike uzgajane u blizini kukuruznih polja!

Tablica 2. Mogući izbor insekticida za zaštitu rajčice i drugih vrsta povrće (provjeriti prema dopuštenju):

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Lisne uši

Štitasti moljci

Gusjenice

Grinje

Avaunt SC

+

3

Actara WG

+

+

3

Runner SC

+

1

Laser KS*

+

3

Affirm WG

+

3

Vertimec EC*

+

7

Kraft EC*

+

7

Teppeki WG

+

+

3

*pripravci djelotvorni na kalifornijskog tripsa (paprika, krastavac veliki)

Zbog vrlo visokih temperatura zraka u razdoblju 1.-9. srpanj o.g. zabilježeni su optimalni uvjeti za razvoj različitih kategorija štetnika životinjskog podrijetla (tripsi, gusjenice, grinje, uši), pa je potrebno redovito praćenje zdravstvenog stanja usjeva!

Papriku u plastenicima redovito pregledavati na populaciju kalifornijskog tripsa! Za njihovo suzbijanje je moguće koristiti pripravke Laser KS (0,06 %) ili Vertimec EC (0,1 %) ili Kraft EC (0,1 %), uz propisanu karencu 7 dana.

Također, plodovito je povrće u plastenicima osjetljivo na vršnu trulež zbog nedostatka kalcija i neravnomjerne opskrbe vlagom, a posebice rajčicu i papriku preporučujemo redovito folijarno prihranjivati kalcijevim (Ca) vodo-topivim hranjivima. Ista mjera dovoljno učinkovit učinak ima samo ako se tretiraju mladi i tek zametnuti plodovi.

Povrće oštećeno tučom moguće je uz sredstva za zaštitu bilja tretirati biognojivima, odnosno folijarnim pripravcima s naglašenim sadržajem amino-, huminskih-kiselina, vitamina i morskih aligi!

Zadnjih godina u regiji se sve češće pri zaštićenom uzgoju rajčice i paprike pojavljuju i druge kategorije biljnih bolesti, naročito virusnog i bakterijskog podrijetla. Biljne uzorke je na determinaciju uzroka neželjenih promjena moguće dostaviti u prostorije Savjetodavne službe u Čakovcu.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis