Obavijest vinogradarima! 10.07.2015.

Preporučujemo vinogradarima izvršiti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) fungicidima: Mildicut 25 SC, Profiler, Equasion pro, Cabrio top, Melody duo, Antracol combi, Delan 700 WDG.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) u vinogradima upotrijebiti kombinaciju fungicida sa fungicidom na bazi močivog sumpora.

Upotrijebite:  Luna Exsperience, Collis, Vivando, Talendo,  Nativo 75 WG,  Folicur EW 250, Falcon EC 460,  Systhane 24 E, Domark 40 ME, Topas 100 i jedan  fungicid na bazi močivog sumpora: Sumpor SC 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis