Obavijest ratarima! 08.07.2015.

Obilaskom terena utvrđen je vrlo jak napad koprivine grinje na soji (Tetranychus urticae).Visoka temperatura zraka pogoduje bržem razvoju grinja te njena populacija značajno raste. Napad obično počinje od ruba parcele, a prepoznaje se po mramoriranom lišću koje se kasnije suši i nekrotizira  (već sada je na rubovima  nekih parcela došlo do potpunog sušenja lisne mase).

U povoljnim godinama za razvoj koprivine grinje (npr. 2003. godine) na našem smo području zabilježili vrlo visoke štete na soji, no u Republici Hrvatskoj trenutno nema registriranih akaricida za njeno suzbijanje.

Na nekim je lokalitetima utvrđena i pojava peronospore na soji (Peronospora manshurica). Bolest se prepoznaje po  žutim klorotičnim okruglim pjegama na licu lista, a na naličju se na području pjega nalazi sivkasta prevlaka. Zaštita od peronospore ekonomski je isplativa samo u sjemenskim usjevima soje. U Republici Hrvatskoj dopuštenje za suzbijanje plamenjače soje ima samo pripravak Galben-M.

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis