Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina i šljiva o mjerama zaštite tijekom srpnja! 02.07.2015.

Od posljednje preporučene upute za zaštitu koštičavog voća proteklo je 16 dana.

U drugoj polovici proteklog mjeseca lipnja o.g. zabilježene su značajne oborine na području čitave Županije (uglavnom je većina lipanjskih padalina zabilježena u drugoj polovici mjeseca), ali u značajno različitim količinama (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Količina oborina (mm) u lipnju o.g. na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju:

Lokalitet

Ukupno oborina lipanj 2015. (mm)

Zabilježeno oborina od 15.-30.6. 2015. (mm)

Trnovčak

81,4

81,2

Orehovčak

91,0

83,4

Novakovec

75,2

67,8

Belica

88,0

87,4

Donji Pustakovec

110,0

108,6

Orehovica

60,0

55,2

Najviše je kiše padalo na pojedinim lokalitetima istočnog (donjeg) dijela Međimurja (lokalitet Donji Pustakovec). Značajno manje je kiše padalo u južnom i sjevernom području središnjeg dijela Međimurja (lokaliteti Orehovica i Novakovec) gdje je u istom razdoblju izmjereno nešto manje od 80 mm. U narednim danima očekujemo vrlo vruće i sparno razdoblje, s najvišim temperaturama zraka između +29° i +34°C, uz slabiji vjetar i gotovo nikakvu vjerojatnost oborina.

Protekle lipanjske oborine, uz narednu sparinu i vrućinu još uvijek pogoduje razvijaju bolesti lišća i plodova koštičavog voća, npr. pepelnice (Sphaerotheca), krastavosti (Venturia), šupljikavosti lišća (Stigmina), te smeđe truleži plodova (Monilinia), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma). Nakon 26. lipnja o.g. ponovno se u jačoj mjeri pojavljuje se ljetna populacija uzročnika crvljivosti plodova (Cydia), koja naknadno uzrokuje jaču naknadnu pojavu truleži (Monilinia).

Ipak, ljetne mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog voća dozrijevaju i već traje berba, pa takva stabla i/ili dijelove nasada tijekom ubiranja plodova ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

Stoga u nasadima bresaka, nektarina i šljiva u narednim danima valja planirati mjere zaštite samo u sortama kasnije epohe dozrijevanja, čija berba započinje tek krajem mjeseca srpnja ili početkom kolovoza.

Prednost dajemo fungicidima kraće karence navedenim u Tablici 2.

Tablica 2. Neki fungicidi dopušteni za primjenu u koštičavom voću protiv truleži plodova (Monilinia spp.) sa vrlo kratkom karencom u našoj zemlji:

Pripravak

Dopuštenje u voćnim vrstama

Najveći broj primjena u sezoni

Karenca

Chorus 50 WG

breskva, nektarina, marelica, šljiva

2x

7 dana

Indar 5 EW

breskva, marelica, trešnja, šljiva

2x

3 dana breskva i trešnja

Luna Experience SC

breskva, trešnja

3x breskva; 2x trešnja

3 dana

Nativo 75 WG

breskva, nektarina, šljiva, trešnja

3x

7 dana

Signum DF

koštičave voćke

3x

7 dana

Switch WG

breskva, nektarina, šljiva, trešnja, marelica

3x trešnje, šljive; 2x breskve, marelice

7 dana

Teldor 500 SC

breskva, trešnja, šljiva, marelica

3x trešnje, šljive; 2x breskve; 4x marelice

3 dana breskve, trešnje, šljive, marelice

Od zadnjeg tjedna lipnja o.g. ponovno bilježimo veću brojnost leptira uzročnika "crvljivosti" plodova bresaka i nektarina. Nešto je brojnija populacija breskvina savijača (Cydia molesta), a još uvijek je letom aktivna i prva generacija breskvina moljca (Anarsia lineatella)! Jaču populaciju breskvina savijača ponovno bilježimo zadnjih dana mjeseca lipnja o.g.!

Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika crvljivosti plodova (Cydia molesta) voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom sezone). Svakako u sortama bresaka kasnijih rokova dozrijevanja prednost dajemo u narednom razdoblju pripravcima Affirm WG (0,3-0,4 %) (K=7 dana), Runner SC (0,04 %) (K=7 dana), Mospilan (0,015 %) (K=14 dana) i Coragen SC (0,016-0,02 %) (K=14 dana).

Tek nakon 26. lipnja o.g. bilježimo i jači let ljetne ili druge generacije šljivina savijača (Cydia funebrana) Upravo je druga generacija ovog nametnika vrlo štetna na plodovima šljive u formi crvljivosti i naknadnog razvoja truleži (Monilinia), pa u narednim razdoblju preporučujemo planirati njegovo usmjereno suzbijanje, naročito na sortama šljiva koje dozrijevaju krajem srpnja ili tijekom kolovoza! Izbor insekticida je u šljivama značajno manji nego u breskvama i nektarinama, a prednost u narednom razdoblju dajemo pripravku Coragen SC (0,016-0,02 %) (K=14 dana). Protiv truleži plodova istovremeno je moguće dodati jedan od fungicida navedenih u zadnjim zaštitama kasnijih sorata dozrijevanja bresaka i nektarina (npr. Chorus, Indar EW, Nativo WG, Switch WG, Teldor SC).

*Karenca (K) je najmanji broj dana od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe plodova!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis