Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 29.06.2015.

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 14 dana. Nakon što smo u danima od 1.-15. lipnja o.g. zabilježili bez kišno i vrlo vruće meteorološko razdoblje, u razdoblju od 15.-28. lipnja o.g. najviše su dnevne temperature bile u rasponu od +17° do +26°C, izmjerene su značajne oborine (vidi Tablicu 1.), a bilo je i vrlo sparno (prosječna vlažnost zraka za lipanj u središnjem dijelu Županije iznosi 85,1 %, a uz riječne lokalitete čak 88,3 %, npr. Orehovica)!  Lokalno je u popodnevnim satima 20. lipnja o.g. zabilježene tuča različitog intenziteta.

Tablica 1. Količina oborina na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju od sredine mjeseca lipnja o.g.!

Lokalitet

Količina oborina po danima (mm)

Ukupno

(mm)*

15.6.

16.6.

19.6.

20.6.

23.6.

27./28.6.

Trnovčak

5,8

11,0

5,4

10,2

31,8

7,6

81,4

Novakovec

3,0

8,8

5,0

17,8

27,2

1,8

68,0

Belica

15,4

3,0

5,8

27,0

31,2

4,2

87,8

Orehovica

6,0

1,4

6,8

9,4

28,0

2,4

60,0

D.Pustakovec

31,8

0,6

5,8

40,6

26,0

1,4

110,0

*ukupno oborina mjernim uređajima "iMetos" od 1.6. do 29.6. 2015. u 6.00 sati!

 

U takvim smo uvjetima bilježili vrlo povoljne uvjete za razvoj bolesti jabuke i kruške, naročito u nasadima gdje se već pojavljuju znakovi bolesti.

Primjerice, u makro-pokusu Savjetodavne službe iz Čakovca u središnjem dijelu Županije na netretiranim je stablima jabuke uzgajanim na slabo bujnim podlogama M9 kod sorata Zlatni delišes, Idared, Jonaglod i Braeburn na dan 24.6. o.g. zaraza plodova uzročnikom krastavosti (Venturia) bila gotovo 100 %. U istom pokusu kod sorte Zlatni delišes je započela defolijacija lišća zbog apsolutne zaraze uzročnikom krastavosti!

Pronašli smo i prve znakove sive plijesni (Botrytis cinerea) na plodovima jabuke (sorta Idared na dan 19.6. o.g.), a na "crvljivim" i tučom oštećenim plodovima zadnjih se sedam dana razvija i smeđa trulež (Monilinia)!

Povremeni ljetni grmljavinski pljuskovi, vrućina i sparina nadalje će pogodovati sekundarnom razvoju najvažnijih bolesti jabuka, naročito ako u nasadima postoje simptomi krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera), te lokalno karantenske bakterijske paleži (Erwinia)! Stoga vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama.

U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preporučujemo birati sredstva koja preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). U izbor dolaze fungicidi Chorus WG (K=35 dana); Folpan 80 WDG (K=21 dan); Dodine ili Chromodin WP (K=21 dan), Polyram DF (K=28 dana), Nativo WG (K=14 dana), Stroby DF (K=35 dana), Luna Experience SC (K=14 dana) i Bellis DF (K=7 i/ili 14 dana*). Od 2015. dopuštenje za suzbijanje truleži plodova jabuka  uzrokovane patogenim vrstama Neofabrea spp. (problem u nekim nasadima na sorti Zlatni delišes, a moguće su štete i na sortama Jonagold, Cripps Pink i s.) ima pripravak Topsin 500 SC (K=14 dana).

*karenca za boskalid (kombinacija sa piraklostrobinom u pripravku Bellis DF) u jabukama za hladnjaču iznosi 7 dana, a u jabukama za tržište 14 dana!

 

Izbor fungicida tijekom ljetnog razdoblja određuje spektar djelotvornosti na najvažnije bolesti jabuke, potencijalu bolesti u nasadima, najveći broj dopuštenih primjena tijekom jedne sezone i propisana karenca! U nasadima oštećenim tučom u program zaštite jabuka uključiti djelatnu tvar kaptan, npr. u kombiniranom fungicidu Zato Plus WG (1,5 kg/ha).

U ljetnom razdoblju ponovno upozoravamo na moguće zaraze uzročnikom gorke truleži plodova jabuke (Colletotrichum spp.). Najveća je vjerojatnost zaraze uzročnikom ove bolesti sredinom i krajem ljeta! Postotak infekcija je najveći ljeti kada pri optimalnoj temperaturi +26°C zadržavanje vlage na biljnim organima traje bez prekida 60 sati! Plodovi jabuke su osjetljivi na zaraze tijekom svih razvojnih stadija, a posebice krajem sezone – u vrijeme početka dozrijevanja. Pjege se na zaraženim plodovima najbrže razvijaju pri temperaturama +30°C, pa je prije pronalaska učinkovitih fungicida od ove bolesti u svega nekoliko tjedana vrućeg i vlažnog ljetnog vremena stradavao najveći dio uroda jabuka!

Od zadnje usmjerene zaštite nasada jabuka protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) je proteklo također 14 dana. Prve "crvljive" plodove jabuke, na netretiranim smo stablima jabuke u središnjem dijelu Županije pronašli sredinom prvog tjedna mjeseca lipnja o.g., a masovnije je otpadanje zaraženih plodova zabilježeno naročito u razdoblju od 15.-25. lipnja o.g. (tada je na ranim i nezaštićenim sortama jabuke Bjeličnik i Stark earliest zabilježena "crvljivost" plodova veća od 50 %)!

U danima 17.-24. lipnja o.g. smo zabilježili nešto slabiji let leptira jabučnog savijača, ali se nakon 25. lipnja o.g. ponovno pojačao njihov ulov na ferotrapove!  Nastavljeno je i otpadanje "crvljivih" plodova na netretiranim stablima vrlo ranih – ljetnih sorata jabuka.

U zadnjoj dekadi mjeseca lipnja o.g. se pojavljuje druga generacija leptira moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella), ali je njihova brojnost ispod kritičnog praga.

Također, zdravstvenim pregledima vršnog dijela krošnje jabuka sorte Idared (osjetljive na napad moljca kružnih mina) na dan 19. lipnja o.g. u središnjem dijelu Županije smo zabilježili tek nekoliko razvijenih mina kao posljedica razvoja prve ili prezimljujuće populacije ovog štetnika (što je također ispod praga štetnosti). Na većini lokaliteta u Međimurju nakon 2013. sezone se nastavlja trend nagle retrogradacije moljca kružnih mina, pa niti ove sezone ne očekujemo njihovu ekonomsku štetnost!

Od ostalih tehnoloških nametnika plodova jabuke javljaju se leptiri breskvina savijača (Cydia molesta) i savijača kožice plodova (Archips podana). Prve plodove jabuke oštećene gusjenicama savijača kožice plodova jabuke (Archips) u slabije zaštićenom vršnom dijelu krošnje na sorti Idared pronašlo smo dana 19. lipnja o.g.!  

U nekim se nasadima pojavljuje na vršnom lišću i jabučna zelena uš (Aphis pomi), naročito zbog vrlo visokih temperatura zraka zabilježenih u prvom dijelu mjeseca lipnja i povišene vlažnosti zraka.

Sredinom mjeseca lipnja o.g. zabilježena je masovnija pojava ličinki I. stadija prve generacije lokalno raširene i karantenske kalifornijske štitaste uši (Quadrispidiotus perniciosus)! Nakon 15. lipnja o.g. se pojavljuju simptomi napada ove vrste na plodovima osjetljivih sorata jabuka (npr. Braeburn). Sukladno europskoj direkti 2006/91/EC za kontrolu kalifornijske štitaste uši, u našoj je zemlji još 27. siječnja 2009. stupio na snagu "Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja kalifornijske štitaste ušiQuadraspidiotus perniciosus Comst." (NN 17/09), kojim je propisano da posjednik bilja ili bilo koja druga osoba koja uoči simptome ili posumnja na pojavu kalifornijske štitaste uši obavezan je o tome odmah izvijestiti fitosanitarnog ili šumarskoj inspektora, koji izvješćuje nadležnu upravu Ministarstva poljoprivrede. Nadležni inspektor uzima uzorak, šalje ga na determinaciju u Zavod za zaštitu bilja (pri HCPHS), pa ukoliko se potvrdi zaraza inspektor određuje granice zaraženog i sigurnosnog područja! U tim su područjima posjednici bilja obvezni provoditi odgovarajuće mjere radi suzbijanja kalifornijske štitaste uši.

Prema iskustvima iz ranijih sezona intenzivan let različitih uzročnika "crvljivosti" plodova očekujemo sve do početka mjeseca rujna! Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika. U integriranoj su proizvodnji u Republici Hrvatskoj za tu namjenu dopušteni slijedeći pripravci: Calypso 480 SC (2x, K = 14 dana), Match EC (2x, K = 28 dana), Mimic SC (2x, K = 21 dan), Runner SC (3x, K = 14 dana), Rely EC (2x, K= 21 dan), Insegar WP (2x, K = 35 dana, Pyrinex 250 ME (2x, K = 28 dana), Mospilan SP (2x, K = 14 dana), Affirm WG (2x, K = 7 dana) i Coragen SC (2x, K = 14 dana).

Na hrvatskom tržištu od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa Madex SC (6x, K = nije primjenljivo). Granulovirus primjenjivati u večernjim satima, uz dodatak 0,5 % šećera radi poticanja gusjenica na konzumiranje.

Koristiti ih sukladno njihovim uputama i ograničenjima, a izbor insekticida prilagoditi pozitivnim sekundarnim učincima na druge štetnike koji se tijekom ljeta pojavljuju u nasadima jabuka i krušaka, te maksimalnom broju njihove aplikacije u sezoni i propisanoj karenci!

Redovito kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), naročito na osjetljivim sortama jabuke (Elstar, Gala, Fuji, Braeburn, Zlatni delišes i slično) u nasadima gdje još ove sezone nisu korišteni specifični akaricidi. Moguće visoke dnevne temperature i sparina u narednom će razdoblju pogodovati prekomjernom umnažanju ljetne populacije ovog značajnog fiziološkog nametnika jabuke. Od akaricida su u našoj zemlji u integriranoj proizvodnji dopušteni s ograničenjem slijedeći pripravci: Apollo SC, Demitan SC, Vertimec EC, Kraft EC, Envidor SC, Masai WP i Zoom SC. Lokalno se razvija i hrđasta grinja jabuke (Aculus) (naročito na sorti Idared).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u višegodišnjim nasadima (voćnjacima i vinogradima) prije primjene insekticida mora biti pokošen!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis