Obavijest proizvođačima rajčice 19.06.2015.

Najznačajnije bolesti rajčice na otvorenom i u zatvorenom prostoru su plamenjača (Phytophthora infestans), koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) i siva plijesan (Botrytis cinerea). Prije izbora preparata potrebno je izvršiti pregled kako bi se odabrao odgovarajući fungicid.

U tablici 1. navedeni su fungicidi preventivnog djelovanja koje primjenjujemo prije pojave simptoma, a u tablici 2. fungicidi sistemičnog djelovanja.

Tablica 1.

Djelatna tvar

Naziv preparata

Dozvole za bolesti

Doza l, kg/ha
koncentarcija

     Karence / dani

Pripravci na bazi bakra

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA

 

CHAMPION

CHAMPION  FLOW SC

CHAMPION WG 50

CUPROCAFFARO 50 WP

 

RAME CAFFARO

 

KUPROPIN

 

CUPRABLAU Z

 

NEORAM WG

 

NORDOX 75 WG

 

MODRA GALICA

plamenjača
siva pjegavost

 

 

plamenjača
koncentrična pjegavost

 

 

 

plamenjača
koncentrična pjegavost

 

plamenjača
siva pjegavost

 

plamenjača

 

plamenjača

 

plamenjača

 

plamenjača
koncentrična pjegavost

 

plamenjača
siva pjegavost

1-1,5% (ne za sitnoplodne)

0,75 %

3,5-4

(ne za sitnoplodne)

 

0,5% (ne za sitnoplodne)

 

0,8% (ne za sitnoplodne)

 

 

 

0,5% (ne za sitnoplodne)

 

0,3-0,4%

 

1,25-1,75

 

1 (ne za sitnoplodne)

 

 

1 (ne za sitnoplodne)

14

Mankozeb

DITHANE M-45

PINOZEB M-45

MANKOZEB

STAR80 WP

PENNCOZEB 75 DG

DITHANE DG NEOTEC

plamenjača

2-2,5

 

 

14

 

Metiram

POLYRAM DF

plamenjača

2

14

Propineb

ANTRACOL WG 70

plamenjača

koncentrična pjegavost

0,3 %

14

 

Tablica 2.

Djelatna tvar

Naziv preparata

Dozvole za bolesti

Doza l,kg/ha

     Karence / dani

Benalaksil

Galben M

Fantic-M

Galben_C

plamenjača

2-3

2,5

5-6

14

Metalaksil -M

Ridomil gold MZ  pepite

plamenjača

0,25 %

14 rajčica u polju

7 rajčica u zaštičenom prostoru

Azoksistrobin

Ortiva

plamenjača

baršunasta plijesan

pepelnica

0,48-0,96

3

Azoksistrobin

+

difenkonazol

Ortiva top

plamenjača

koncentrična pjegavost

pepelnica

0,8-1

7

Trifloksistrobin Tebukonazol

Nativo 75 WG

pepelnica

0,2-0,3

3

Flutriafol

Pointer

pepelnica

0,075 – 0,15%

1

Famoksadon
+
cimoksanil

Equation pro

plamenjača

0,4

7

Ciazofamid

Ranman 400 SC

Ranman top

plamenjača

0,2

0,5

3

Difenkonazol

Difcor

koncentrična pjegavost

siva pjegavost

baršunasta plijesan

pepelnica

0,4-0,5

7

Mandipropamid

Revus

Pergado MZ

plamenjača

0,4-0,6

2,5

14

Iprovalikarb

Melodi duo WP 66,75*

plamenjača

koncentrična pjegavost

 

0,25

14 rajčica u polju

10 rajčica u zatvorenom

Cimoksanil

Cursate B WG

plamenjača

3

14

Zoksamid

Electis WG

plamenjača

koncentrična pjegavost

 

1,5-1,8

 

7

Tiofanat-metil

Topsin 500 SC

Baršunasta plijesan

 

0,15 %

 

3

fenheksamid

Teldor SC 500

siva plijesan

bijela trulež

1-2

4

fludioksonil

Switch 62,5 WG

siva trulež

bijela trulež

60-100g/100lvode

3

boksalid

Signum

siva plijesan

pepelnica

0,1-0,15%

3

pirimetanil

Pyrus 400 SC

siva plijesan

0,2 %

3

*Dopuštena je primjena i prodaja do 8.12.2015

 

U proizvodnji rajčice na otvorenom od štetnika najčešće susrećemo lisne uši, razne vrste sovica, dok se u zatvorenom prostoru češće javljaju: lisni mineri, lisne uši, tripsi te koncem vegetacije štitasti moljci. U toplijim  godinama mogu se javiti i grinje.

 

Od insekticida dozvole imaju insekticidi navedeni u tablici 3.

Djelatna tvar

Naziv preparata

Namjena

Doza l,kg/ha
Koncentracija

Karenca/dani

Tiametoksam

Actara 25 WG

Neke vrste lisnih ušiju

Štitasti moljci

 0,015-0,02%

0,02-0,03 %

  3

Metaflumizon

Alverde

sovice

južnoamerički moljac rajčice

1

3

Indoksakarb

Avaunt 15 SC

Avaunt EC

sovice

0,25

3

Tiakloprid

Calypso SC 480

Lisne uši

0,03 %

3

Deltametrin

Decis 2,5 EC

Lisne uši, sovice, kukuruzni moljac, štitasti moljac, trips

0,3-0,5

 

3

Alfa -cipermetrin

Fastac  10 EC

Lisne uši

Štitasti moljci

0,15

0,3

14

Lambda-cihalotrin

Karate zeon

Lisne uši i drugi grizući i sisajući insekti

Štitasti moljac

0,15

0,2

3

Dimetoat

Rogor 40

Lisne uši

0,5-0,6

21

Cipermetrin 

Klorpirifos

Chromorel  D

Nurelle D

Sovice na listu i plodu

0,8

5

Flonikamid

Teppeki 500 WG

Neke vrste lisnih ušiju

0,1-0,12

3

Pirimikarb

Pirimor 50 WG

Lisne uši

0,04-0,06%

7

Spinosad

Laser

Lisni mineri

0,03.0,05 %

3

 

 

 

Abamektin

Vertimec 018 EC

 

 

 

 

Kraft 18  EC

Tripsi

Lisni mineri

Hrđasta grinja rajčice

Crveni pauci

 

Lisni mineri

Kalifornijski trips

Južnoamerički moljac rajčice

0,06-0,075 %

 

 

 

 

0,08 -0,1 %

0,75-1,2

 

7

 

 

 

 

 

Imidakloprid

Bxser 200 SL ,

Kohinor 200 SL,

Congo,

Dali,

Confidor 200 SL

 

staklenički štitasti moljac

 

0,1 %

7

Azadiraktin

NEEMAZAL-T/S

Štitasti moljac,lisni mineri, krum zlatica, tripsi

2-3

 

 

Prilikom odabira sredstva voditi računa o dozvolama vezanim uz uzgoj rajčice na otvorenom prostoru ili u zaštićenom prostoru.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić, dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis