Obavijest voćarima 15.06.2015.

Narednih dana meteorolozi najavljuju mogućnost pljuskova, što može pogodovati sekundarnim zarazama plodova jabuka uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis), osobito u nasadima sa simptomima na lišću.

U preventivnoj zaštiti nasada jabuka predlažemo primijeniti fungicide kontaktnog mehanizma djelovanja: Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Mankonor, Captan 80 WDG, Merpan 80 WDG ili Kastor dr.

Visoka temperatura zraka pogoduje razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U nasadima jabuka gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom prednost dajemo pripravcima: Luna experience, Domark 40 ME ili Nimrod 25 EC. Ukoliko se koristi pripravak Nimrod 25 EC ne preporuča se miješanje s pripravcima na bazi mankozeba, propineba i metirama.

U nasadima sa slabijom zarazom pepelnicom moguća je primjena samo pripravaka na osnovi sumpora, s napomenom da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Primjena pripravaka na osnovi sumpora ograničena je na maksimalno 4 tretiranja tijekom vegetacije.

Proteklih sedam dana bilježimo pojačanu aktivnost jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova. Za zaštitu protiv ovog štetnika preporučujemo: Coragen 20, Rely 40 ili Pyrinex 250.

U nasadima jabuka potrebno je kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), naročito u nasadima gdje do sada nije izvršeno suzbijanje ovog štetnika. Kritičnim se smatra 8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog pauka preporučujemo akaricide: Demitan, Masai, Zoom 11 SC, Vertimec 018 EC ili Kraft.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Suzana Slovic, dipl. ing. agr.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis