Obavijest proizvođačima luka i češnjaka 15.06.2015.

Narednih nekoliko dana najavljeni su povremeni pljuskovi. Zbog mogućnosti stvaranja povoljnih uvjeta za razvoj plamenjače luka i češnjaka (Peronospora destructor) potrebno je provesti zaštitu jednim od fungicida.

U luku se mogu primijeniti fungicidi:

GALBEN C (benalaksil+bakar) – doza 5 kg/ha; K- 21 dan

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil+mankozeb) – doza 2,5-3 kg/ha; K-21 dan

QUADRIS (azosistrobin) – doza 1 l/ha; K- 14 dana

ACROBAT MZ WG (dimetomorf) – doza 2,5 kg/ha; K- 14 dana

U češnjaku se zaštita može provesti primjenom jednog od fungicida:

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil+mankozeb) – doza 2,5-3 kg/ha; K-21 dan

QUADRIS (azosistrobin) – doza 1 l/ha; K- 14 dana

ACROBAT MZ WG (dimetomorf) – doza 2,5 kg/ha; K- 14 dana

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis