Obavijest proizvođačima krumpira 15.06.2015.

Narednih nekoliko dana najavljeni su povremeni pljuskovi. Zbog velike lisne mase krumpira, mogućnosti zadržavanja vlage u busu i razvoja bolesti plamenjače (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) potrebno je provesti zaštitu jednim od fungicida sa preventivnim i kurativnim djelovanjem. Odabrati fungicid kraće karence u slučaju vađenja ranijih sorti.

Od fungicida se mogu koristiti:

ELECTIS WG (zoksamid+mankozeb) – doza 1,8-2,0 kg/ha; K- 7 dana

EQUATION PRO (famoksadon+cimoksanil) – doza 0,4 kg/ha; K-14 dana

INFINITO (propamokarb+flupikolid) – doza 1,2-1,6 l/ha; K- 7 dana

MELODY DUO WP 66,75 (iprovalikarb+propineb) – doza 3 kg/ha; K-14 dana

ANTRACOL COMBI WP 76 (cimoksanil+propineb) – doza 2,5 kg/ha; K- 14 dana

GALBEN M (benalaksil+mankozeb) – doza 2-2,5 kg/ha; K- 14 dana

GALBEN C (benalaksil+ bakar) – doza 5-6 kg/ha; K- 14 dana

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil+mankozeb) – doza 2,5 kg/ha;  K- 28 dana 

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis