Obavijest vinogradari 09.06.2015.

U nasadima vinove loze nastaviti za zaštitom protiv bolesti peronospore i pepelnice te pripravcima koji imaju djelovanje i na botritis.

Pripravci koji se mogu primijeniti su: Mikal Flash, Acrobat MZ, Pergado F, Equation PRO, Forum Star DF i dr.

Pripravci kao Nativo WG, Systane 24E, Collis SC i dr. djeluju na pepelnicu.

U zaštiti protiv botritisa nakon cvatnje mogu se upotrijebiti pripravci kao što su Botril 300 SC, Teldor SC 500, Pyrus 400 SC i dr.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, broj dozvoljenih tretiranja u toku vegetacije. Ambalažu propisno zbrinuti. Voditi evidenciju o upotrijebljenim sredstvima.

Mira Živković, dipl. ing. agr.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis