Obavijest proizvođačima povrća 09.06.2015.

Plodovito povrće u zaštićenom prostoru započinje sa zriobom. Osobito je važno, radi berbe, voditi računa o karenci korištenih sredstava zbog svakodnevne berbe. Ako je i bila zaštita, vrijeme berbe prilagoditi karenci. Na nekim lokalitetima unutar županije primijećena je pojava grinje, stjenica i tripsa naročito u zaštićenim prostorima.

Zaštitu protiv grinje treba provesti na početku zaraze, napada, i to u žarištu pojave sa visokim utroškom škropiva. Preventivne mjere suzbijanja grinje su podizanje relativne vlage zraka i uklanjanje korova, iznošenje biljnih ostataka, te izbalansirana gnojidba. Akaricidi registrirani u ZP su; Vertimec 018 EC (rajčica, krastavac, dinja, lubenica, paprika) K 3 dana za papriku i krastavac, 7 dana za rajčicu, Kraft 18 EC rajčica K 7 dana, Apollo 50 SC krastavac, K 7 dana.

Razvoju tripsa pogoduja visoka temperatura, odlaže veliki broj jaja, ima 12-15 generacija u ZP te brzo postaje rezistentan na insekticide. Suzbijanje tripsa potrebno je izvršiti na osnovu ulova na plavim ljepljivim pločama. Suzbijanje insekticidima na paprici, krastavcima; Kraft 18 EC, Laser, Mospilan 20 SP. Patlidžan Kraft 18 EC i Laser, te rajčica, paprika, patlidžan, krastavac, tikvica Decis 2,5 EC, paprika, rajčica, krastavac, tikvica, patlidžan, lubenica Vydate 10 L.

Zabilježen je let kukuruznog moljca (Ostrinia nubilialis), tehnološki štetnik povrtlarskih kultura koji umanjuje tržnu vrijednost ploda!

Za zaštitu u paprici dozvoljeni su insekticidi; Alverde, Decis 2,5 EC, Match 050 EC. U rajčici je dozvoljen samo Decis 2,5 EC, a u patlidžanu Decis 2,5 EC i Alverde.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača! Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom!

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis