Obavijest tržnim proizvođačima krumpira 05.06.2015.

Prije devet dana uputili smo obavijest tržnim proizvođačima krumpira o prvim potrebama usmjerene zaštite cime krumpira od dvije bolesti: plamenjače (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

U mjesecu svibnju je na mjernom lokalitetu Belica zabilježeno 175,8 mm oborina, ali je pritom najveće količina zabilježena tijekom zadnjih 10 dana proteklog mjeseca (tada je na istom mjernom lokalitetu palo čak 139,4 mm). U prve dvije dekade svibnja je bilo iznadprosječno toplo, a zadnjih desetak dana nešto svježije razdoblje. Nakon početnih uvjeta za razvoj krumpirove plijesni (Phytophthora) zabilježene u danima 22. i 23. svibnja o.g. (tada je palo 98,0 mm kiše) u zadnjim danima proteklog mjeseca i početkom lipnja o.g. ispunjeni su temperaturni uvjeti za završetak skrivenog razdoblja ove bolesti. Ovog tjedna svakako preporučujemo pregledati "rizična" polja na moguću prvu pojavu krumpirove plijesni (Phytophthora): (1) na površinama gdje se u depresijama duže zadržavala stajaća voda, (2) na poljima gdje je posađeno sjeme iz vlastite reprodukcije sa vrlo osjetljivim sortama krumpira na plamenjaču cime (npr. riviera, sylvana i dr.), (3) parcele koje se navodnjavaju kišenjem, te (4) lokalitete uz rijeku Dravu i Muru gdje se u jutarnjim satima duže zadržava vlaga zbog rose i/ili magle!

Ipak u posljednja 3 dana najviše su temperature zraka u središnjem dijelu Županije, na mjernom lokalitetu Belica, u rasponu od +28,6° do +30,1°C. U narednih 5 dana kiše ne očekujemo na najviše će temperature zraka također biti veće od + 28°C, naročito u razdoblju od 6.-9. lipnja o.g.! U prva tri dana mjeseca lipnja o.g. ukupne dnevne vrijednosti globalnog zračenja su bile veće od 7.200 W/m², pa se na osjetljivim sortama krumpira može pojaviti sunčana palež! Na sunčanu su palež također osjetljiviji usjevi krumpira uzgajani iz vlastitog sjemena ("dvogodišnje sjeme"). U prva 3 dana mjeseca lipnja također smo bilježili jutarnje rose i jednu maglu, odnosno cima krumpira je tada u jutarnjim satima bila vlažna od 5,5 do 7,5 sati.

Stoga od zadnjih dana mjeseca svibnja i prvih dana mjeseca lipnja bilježimo optimalne uvjete za razvoj koncentrične pjegavosti cime krumpira (Alternaria solani), a prvi simptomi ove bolesti su prije nekoliko dana pronađeni na ranoj sorti krumpira adora!

Razmaci tretiranja u prvim zaštitama cime krumpira na većini polja u Međimurju ove sezone mogu iznositi 12-14 dana!

Pripravci za suzbijanje dvije najvažnije bolesti cime krumpira: krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) navedeni su u protekloj preporuci od 27. svibnja o.g.!

Polja krumpira koja se navodnjavaju kišenjem zahtijevaju kvalitetniju zaštitu od plamenjače (Phytophthora)!

Ponavljamo da u prvim aplikacijama na cimu krumpira preporučujemo planirati primjenu folijarnih (bio)gnojiva, odnosno biljnih stimulatora sa naglašenim sadržajem amino-kiselina, huminskih-kiselina, morskih algi i mikro-elemenata (naročito na poljima sa dvogodišnjim sjemenom iz vlastite reprodukcije koja su prije tjedan dana bila izložena visokim temperaturama zraka!). Sredinom i početkom druge dekade mjeseca lipnja planira se iskapanje uroda sa polja gdje se uzgaja rani krumpira, pa u tom slučaju voditi računa da se u narednim danima koriste pripravci kraće karence (7 dana)! Kratku karencu u trajanju samo 7 dana imaju pripravci Ranman Top SC, Revus SC, Ortiva SC i Shirlan SC, pa ih je moguće koristiti na usjevima ranih sorata, s kojih polja se urodi gomolja planiraju vaditi kao "mladi krumpir"!

Prema potrebi suzbijati i prezimljujuću ili prvu generaciju krumpirove zlatice, ali samo kada se uoče brojnije ličinke. Izbor insekticida naveden je u proteklim uputama (vidi Tablicu 1. u preporuci od 20. svibnja o.g.)!

mr. sc. Milorad Šubić
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis