Obavijest tržnim proizvođačima mrkve, peršina i celera korijenaša 03.06.2015.

U mjesecu svibnju o.g. na većini je međimurskih lokaliteta izmjereno više od 130 mm oborina, a na lokalitetima uz rijeku Dravu čak 168,2 mm (lokalitet Orehovica). Temperature zraka su u prve dvije dekade svibnja o.g. bile značajno iznad prosjeka, a zadnjih deset dana proteklog mjeseca je obilježili nešto svježije razdoblje. Ipak, od početka mjeseca lipnja najviše dnevne vrijednosti rastu iznad +28°C. Zbog razlike u temperaturi dana i noći u jutrima nakon 30. svibnja bilježimo rosu i maglu! U narednim danima nadalje će biti vrlo vruće i sparno a značajnije oborine ne očekujemo! U takvim uvjetima bilježimo optimalne uvjete za razvoj gljivičnih bolesti iz skupine pjegavosti i paleži lišća korijenastog povrća, poglavito mrkve, peršina i celera korjenaša. U uvjetima vrlo vrućih i sparnih dana sa jutarnjom rosom i/ili maglom pojavljuju se i prvi znakovi sive pjegavosti celera na sjemenim glavama (Septoria apii). Rana i jača pojava bolesti lišća korijenastog povrća značajno umanjuje prinose, a već slabija pojava lisne pjegavosti celera onemogućuje prodaju lišća kao začinske namirnice. Ove se bolesti održavaju se na zaraženim i zaostalim biljnim ostacima u polju, odnosno moguć je prijenos i zaraženim sjemenom. Razvoju bolesti pogoduje noćno vlaženje lišća oborinama ili jutarnjom rosom i topli dani s temperaturama +26 ili više ºC. Narednih tjedan dana i dalje očekujemo dnevne temperature zraka između +27° i +30-tak°C, uz jutarnje rose i povišenu vlažnost zraka, što će ubrzati pojavu i razvoj bolesti lišća korijenastog povrća!

Stoga proizvođačima preporučujemo pregledati polja i započeti preventivnu zaštitu protiv navedenih bolesti. Tržne proizvođače mrkve koji su usjeve sijali u ranijim rokovima (odnosno kada su to uvjeti vlažnosti zemljišta ove sezone dopuštali), a lisna površina mrkve je veća od 30-tak cm, upozoravamo na uvjete zabilježene krajem svibnja i početkom lipnja o.g. za prvu pojavu i razvoj crne paleži lišća (Alternaria dauci).

Tablica 1. Mogući izbor fungicida u zaštiti usjeva mrkve od paleži i pepelnice lišća:

Fungicidi

Dithane DG Neotec

palež lišća, plamenjača

2,1 kg/ha

K=30 dana

Amistar 250 SC

palež lišća, pepelnica

1,0 lit./ha (4x)

K=10 dana

Nativo WG

palež lišća, pepelnica, bijela trulež

0,3 kg/ha (3x) (minimalno 21 dan između pojedinih aplikacija!)

K=21 dan

Quadris SC

palež lišća mrkve

1,0 lit./ha (4x) (minimalni razmak između tretiranja 7 dana)

K=14 dana

Score 250 EC

pepelnica, palež lišća

0,3-0,5 lit./ha (3x) (najkraći razmak između prskanja 12-18 dana)

K=14 dana

Ortiva SC

palež lišća i pepelnica

0,8-1,0 lit./ha (2x) (razmak 10-14 dan)

K=14 dana

Ortiva Top SC

pepelnica, palež lišća i crna pjegavost korijena

0,8-1,0 lit./ha

K=14 dana

Difkor EC

palež lišća, smeđa pjegavost, hrđa, pepelnica

0,4-0,5 lit./ha (4x)

K=14 dana

Tablica 2. Izbor nekih sredstva sa dopuštenjem u našoj zemlji za zaštitu celera:

Fungicidi

Dithane DG Neotec

siva pjegavost

2,1 kg/ha

K=30 dana

Polyram DF

siva pjegavost

1,8 kg/ha

K=21 dan

Daconil 720 SC

(primjena zaliha do 30.6. 2014.)

siva pjegavost

2,1 lit./ha (3x) (razmak između tretiranja7-14 dana)

K=7 dana

Score 250 EC, Difkor EC

siva pjegavost

0,3-0,5 lit./ha (4x) (razmak između tretiranja 14 dana)

K=14 dana

Ortiva SC

pjegavost

0,8-1 lit./ha

 

Insekticidi

Vertimec EC, Kraft EC

grinje, tripsi, muhe lisni mineri

0,3-1,2 lit./ha (2x) (razmak između tretiranja 7-10 dana)

K=10 dana

Karate Zeon

lisne uši i drugi insekti

0,15 lit./ha

K=3 dana

Tablica 3. Neka sredstva za suzbijanje štetnih organizama dopuštena za primjenu u peršinu:

Fungicidi

Nativo WG

pjegavost lista

0,3 kg/ha (3x) (minimalni razmak između tretiranja 21 dan)

K=21 dan

Score 250 EC

palež lišća, siva pjegavost

0,5 lit./ha (4x)

K=21 dan

U Tablici 2. navedeni su pripravci za zaštitu celera korijenaša (Septoria apii, Cercospora apii), a u Tablici 3. su navedeni pripravci kojima je moguće zaštititi usjeve peršina (Septoria petroselinii, Erysiphe spp.).

Proizvođače celera i peršina upozoravamo da od sredine mjeseca svibnja o.g. pronalazimo znakove napada minirajućih muha (Euleia, Phytomyza, Lyriomyza). Proteklog su tjedna primijećene jedinke na već napadnutim biljkama. Broj dopuštenih insekticida u usjevima celera je ograničen (vidi Tablicu 4.), a protiv muha lisnih minera su dopuštena sredstva na osnovi abamektina (Vertimec, Kraft) koja uspješno suzbijaju i koprivinu grinju (Tetranychus urticae).

Tablica 4. Neki insekticidi dopušteni za suzbijanje štetnih organizama u celeru:

Insekticidi

Vertimec EC, Kraft EC

grinje, tripsi, muhe lisni mineri

0,3-1,2 lit./ha (2x) (razmak između tretiranja 7-10 dana)

K=10 dana

Karate Zeon MC

Lisne uši i drugi insekti

0,15 lit./ha

K=3 dana

Usjeve celere korijenaša s porastom dnevnih temperatura u narednim danima kontrolirati na moguću prvu pojavu koprivine grinje (Tetranychus urticae). Brzo umnažanje ovog nametnika moguće je tek u vrlo vrućim ljetnim danima, a narednog vikenda očekujemo dnevne vrijednosti veće od 30°C.

Ranu mrkvu koja se planira vaditi u drugoj polovici lipnja ne preporučujemo kemijski tretirati protiv spomenutih bolesti. Jaču i raniju pojavu ove bolesti očekujemo na lokalitetima blizu rijeke Drave i Mure, odnosno na poljima gdje se često uzgaja mrkva. Također, jaču pojavu crne paleži lišća očekujemo na usjevima mrkve koji se planiraju vaditi u jesenskim rokovima i skladištiti tijekom zime (naročito ako se takva mrkva sije u kasno-proljetnom ili rano-ljetnom razdoblju uz polja rane mrkve), dok na poljima gdje se planira mrkva vaditi sredinom ili krajem lipnja kao mladi usjev uglavnom nije potrebna zaštita protiv ove bolesti! Isto vrijedi za usjeve peršina i celera korijenaša. Utrošiti barem 350 litara škropiva/ha.

mr. sc. Milorad Šubić
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis