Obavijest proizvođačima jabuka! 22.05.2015.

Od posljednja tri dana na području naše županije palo je preko 50 litara kiše po kvadratnom metru i ostvareni su uvjeti za jaku infekciju uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis). Voćarima preporučamo da čim vremenski uvjeti dopuste obave zaštitu primjenom sistemičnih fungicida Score 250 EC, Difcor, Fond 12 E ili Indar 5 EW uz dodatak preventivnog fungicida na bazi kaptana (Captan 50, Merpan 80 WDG, Kastor).

U voćnjacima koje je zadesilo olujno nevrijeme s tučom preporučamo i primjenu biostimulatora (Poly-Amin ili Drin).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis