Obavijest tržnim proizvođačima krumpira! 20.05.2015.

Većina tržnih proizvođača krumpira ove je godine sadnju započela već tijekom zadnje dekade mjeseca ožujka i tijekom prve dekade travnja, pa od sredine proteklog mjeseca bilježimo nicanje i poraste cime krumpira.

Za razliku od protekle 2014. sezone kada je u prvih mjesec dana vegetacije krumpira (od sredine travnja do sredine mjeseca svibnja) pala iznadprosječno velika količina oborina (npr. na lokalitetu Belica tada je izmjereno čak 170 mm kiše) ove godine to nije slučaj. Naprotiv, u proteklih mjesec dana na lokalitetu Belica je palo "samo" 63,2 mm kiše. Pritom je zabilježeno desetak vrlo vjetrovitih dana (brzina vjetra veća od 20 km/h), a najviša dnevna temperatura zraka je tijekom mjeseca svibnja već četiri puta u hladovini bila veća od +27°C! Jučer je ta vrijednost na nekim lokalitetima dosezala +29,9°C, a ukupna dnevna sunčana radijacija je pritom iznosila 6.647 W/m² (npr. lokalitet Orehovica), što negativno djeluje na usjeve krumpira zbog toplinskog šoka! U takvom je vremenu manja vjerojatnost od rane pojave najopasnije bolesti cime krumpira – plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora infestans), a značajno su povoljniji uvjeti za razvoj koncentrične pjegavosti (Alternaria solani). Na toplinski su šok osjetljiviji usjevi krumpira uzgajani iz vlastite reprodukcije ("dvogodišnje sjeme").

U takvim slučajevima preporučujemo planirati primjenu folijarnih (bio)gnojiva, odnosno biljnih stimulatora sa naglašenim sadržajem amino-kiselina, huminskih-kiselina, morskih algi i mikro-elemenata.

Također, u uvjetima vrlo toplih i sunčanih dana iz odloženih se jaja pojavljuju prve ličinke prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Napad ličinki krumpirove zlatice također je brojniji i jači na sjemenu krumpira iz vlastite reprodukcije! Za folijarno suzbijanje ličinki krumpirove zlatice preporučujemo naizmjeničnu primjenu insekticida iz različitih kemijskih skupina (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Neki pripravci iz različitih kemijskih skupina za suzbijanje krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata):

Skupina

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena

Neonikotinoidi

*tiametoksam

Actara 25 WG

0,06 kg/ha

tiakloprid

Calypso 480 SC

0,1 lit./ha

tiakloprid & deltametrin

Proteus OD

0,35-0,75 lit./ha

acetamiprid

Mospilan

0,08-0,12 kg/ha

*imidakloprid

Confidor 200 SL, Boxer, Rapid, Kohinor, Dali, Congo

0,25-0,5 lit./ha

Naturaliti

spinosad

Laser

0,1-0,15 lit./ha

Regulatori razvoja kukaca

teflubenzuron

Nomolt SC

0,075-0,15 l/ha

lufenuron

Match EC

0,3 l/ha

Fenilkarbazoni

metaflumizon

Alverde SC

200-250 ml/ha

Diamidi

klorantanilpirol

Coragen SC

0,05-0,06 lit./ha

*VAŽNO: Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. godine insekticidima na osnovi tiametoksama (Actara WG) i imidakloprida (Confidor, Boxer, Rapid, Congo, Dali i Kohinor 200 SL ) je zabranjena folijarna tretiranje biljaka prije i tijekom cvatnje zbog zaštite oprašivača (pčela medarica, bumbara i solitarnih pčela)! Do zabrane su dovele spoznaje o mogućim negativnim posljedicama za pčelinje zajednice od ostataka neonikotinoida (npr. tiametoksam, imidakloprid) u gutacijskoj tekućini i peludu tretiranih biljaka!

Ipak, prema najavama meteorologa od sutrašnjeg dana očekujemo značajnu promjenu vremena, uz pad temperature zraka na dnevne vrijednosti svega +12° do +13°C i kišovito razdoblje sve do 25. svibnja o.g.!

Takvi će uvjeti biti daleko povoljniji ra rast i razvoj krumpira, te za moguće prve uvjete pogodne razvoju plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora infestans).

Pritom je značajno veća opasnost od mogućih primarnih zaraza plamenjačom na poljima krumpira koja se moguće u proteklom razdoblju navodnjavaju kišenjem, odnosno na lokalitetima uz riječne doline Drave (npr. Orehovica, Vularija, Totovec i dr.) i Mure (Podturen, Dekanovec, Domašinec i dr.) zbog značajno dužeg zadržavanja rose i moguće pojave magle! Veći rizik od pojave bolesti je također na površinama gdje se krumpir češće uzgaja i na mjestima gdje se odlažu (zaoravaju) odbačeni gomolji!

Na većini polja u Međimurju će moguća prva primjena fungicida biti potrebna tek nakon kišnog razdoblja koje meteorolozi najavljuju u danima 21.-25. svibnja o.g.!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis