Obavijest vinogradarima! 18.05.2015.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze prošlo je 10 dana. U periodu od četvrtka do subote palo je od 15 do 30 litara kiše po kvadratnom metru i ostvareni su uvjeti za prvu ovogodišnju infekciju uzročnikom peronospore vinove loze (Plasmopara viticola).

Prognostičari od srijede najavljuju nove oborine pa vinogradarima preporučamo da ponove zaštitu pripravcima Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F, Pergado F.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Uncinula necator) možete koristiti pripravke na osnovi sumpora, Stroby DF, Crystal KS, Postalon, Talendo, i sl.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis