Suzbijanje štavelja na livadama i pašnjacima

Biljka je izuzetno plodna. Godišnje daje i preko 3.000 sjemenki (orašica). Zeleni dijelovi biljke zimi izumiru ali preživljavaju pupoljci na površini tla iz kojih će u proljeće niknuti novi izdanci. Sjeme štavelja dospijeva u krmu, osobito u sijeno. Korištenjem sijena u kojem ima štavelja sjeme dolazi u stajski gnoj putem kojeg se širi po oranicama i livadama. Širenju pridonosi mehanizacija za spremanje krme koja „vršidbom“ rasipa sjemenke po parceli. Iz godine u godinu  štavelj postaje sve veći problem na oranicama a posebno na livadama. Zbog svog velikog reproduktivnog potencijala štavelj se nalazi na listi ekonomski značajnih korova.

Orašice  štavelja

Jako zakorovljena livada štaveljom početkom jeseni

U suzbijanju širenja preventiva je izuzetno važna. Na manjim gospodarstvima i na manjim parcelama  za to postoji više načina. Iz pokošene krme osjemenjene se biljke mogu ručno odstraniti prije nego se osuše i dospiju u sijeno. U vrijeme porasta tratine može se izvršiti podsijecanje korijena štavelja za to prikladnim alatima. Kod manje invazije može se izvesti prskanje pojedinačnih biljaka herbicidima leđnom prskalicom. Lokalno prskanje nepoželjnih korovskih vrsta selektivnim ili totalnim herbicidima zahtjeva vremena, ali je u konačnici dobro rješenje za higijenu livada i pašnjaka.

Alat za podsijecanje štavelja i lokalno suzbijane pesticidima na manjim površinama

Za suzbijanje štavelja na livadama i pašnjacima preporuča se upotrijebiti herbicid Harmony SX u dozi od 45 g/ha uz utrošak vode 100 – 400 l/ha. Sredstvo se može primijeniti leđnom ili traktorskom prskalicom. Štavelj je najbolje suzbijati u fazi od četiri lista do cvatnje (stadij rozete), nakon prvog otkosa do kraja ljeta (svibanj-kolovoz). Karenca je 14 dana. Odlučite li se za lokalno suzbijanje štavelja totalnim herbicidom na bazi glifosata doza je 500 ml/1000 m2 uz utrošak vode 20-30 l na 1000m2.

 

Ivan Jukić, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik za stočarstvo

Pripremi za ispis