Obavijest voćarima jezgričavog voća -jabuka, kruška 12.05.2015.

Većina nasada jabuka i krušaka je trenutno u fenofazi formiranja ploda. Sukladno sa dosadašnjim preporukama, vremenskim prilikama i razvojnoj fazi voća preporuča se zaštita nasada jezgričavog (jabuka, kruška) voća protiv krastavosti ili fuzikladija (Venturia spp.) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) kombinacijom sistemičnog i kontaktnog pripravka.

Od sistemičnih pripravaka koristite Domark 40 ME, Difcor, Score 250 EC, Fond 12E ili Zato 50 WG. Spomenuti pripravci suzbijaju obje spomenute bolesti na jabuci.
Od kontaktnih pripravaka koristiti Dithane M-45, Mankozeb, Polyram, Ziram 76 WG ili Mankozeb. Iste primijenite u nižim propisanim količinama po ha.

U voćnjacima jabuka gdje je zaraza pepelnicom jasno vidljiva na izbojima savjetujemo rezanje zaraženih grančica, iznošenje iz voćnjaka u PVC vreći i spaljivanje na nekom prikladnom mjestu.

U nekim voćnjacima zamijećena je značajna prisutnost crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). Ako se pregledom voćaka utvrdi njegova prisutnost zaštitu obaviti jednim od slijedećih akaricida: Masai, Envidor SC 240, Rogor 40, Acarstin, Vertimec ili Demitan.

Voćarima koji uzgajaju kruške savjetujemo čestu kontrolu vršnih listova zbog utvrđivanja prisutnosti jaja i ličinki kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Ukoliko sa utvrdi prisutnost ispiljenih ličinki buhe potrebno je provesti zaštitu jednim od slijedećih pripravaka: Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC ili Actara 25 WG.

Zbog što učinkovitijeg djelovanja spomenutih pripravaka savjetujemo korištenje nekog od okvašivača poput: Inex, Citowett, Sandovit, Trend 90, Etalfix Pro, Ranman activator ili mineralno svijetlo ulje.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl. inž. agr.
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis