Obavijest vlasnicima nasada jabuke 12.05.2015.

Obavještavaju se poljoprivrednici koji su obavljali jabuke i kruške zaštitu prije više od 5-7 dana da zbog najavljenih kiša krajem tjedna obave preventivnu zaštitu protiv krastavosti.

Preventivnu zaštitu protiv krastavosti možemo odraditi pripravcima kao ditianon  (Delan 700 WDG), mankozeb  (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Penncozeb 75 DG), metiram (Polyram DF), kaptan ( Merpan 80 WDG, Captan 80 WG), ditianon ( Delan).

Pripravci skupine ditiokarbamata ne smiju se koristiti više od tri puta godišnje niti uzastopno.

Protiv pepelnice nakon cvatnje možemo koristiti pripravke na bazi sumpora.

U nasadima jabuka počeo je let jabučnog savijača i let minera kružnih mina.

Ukoliko se ulovi kritičan broj minera kružnih mina potrebno je obaviti prskanje ( posebno u voćnjacima gdje je prošle godine bila znatna pojava minera . Prvo suzbijamo jaja primjenom regulatora razvoja kukaca ( Dimilin SC 48, Insegar 25 WP, Runner 240 SC). Drugo tretiranje treba obaviti u trenutku izlaska gusjenica iz jaja i pojave prvih mina ( Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC, Laser KS, Coragen SC). Najbolji učinak insekticida je na prve razvojne stadije gusjenica koje se nalaze u minama veličine  do 3 mm. Pripravci se koriste samo nakon cvatnje jabuka.

 Obratiti pozornost na ograničenja zbog štetnog utjecaja na pčele.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

Martina Borić dipl.ing.agr
Martina.Boric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis