Obavijest vinogradarima! 12.05.2015.

Prognostičari najavljuju moguće oborine u danima narednog vikenda  koje pogoduju novim infekcijama  uzročnikom gljivične bolesti crne pjegavosti  (Phomopsis viticola). Vinova loza se nalazi u fenofazi  u kojoj su moguće  i  infekcije  uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola), ukoliko dnevne količine oborina budu veće od 10 l .

Stoga preporučujemo obavljanje zaštite uporabom sredstava na osnovi folpeta  (Folpan 50 WP,Shavit F,Universalis,Futura 50 WP)  ili propineba (Antracol WG 70)  ili ditianona (Delan 700 WDG) , kojima je moguće dodati pripravak na osnovi sumpora  (Thiovit jet,Sumpor SC,Kumulus DF) ili Karathane Gold 350 EC kao preventivnu  zaštitu od uzročnika pepelnice (Erysiphe necator).

Kao sistemično preventivni pripravci za obje bolesti,mogu se koristiti pripravci na osnovi fosetila (Mikal Flash,Mikal Premium F).

Preporučenu zaštitu obavite prije najavljenih oborina.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača,ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis