Obavijest proizvođačima jabuke i kruške! 11.05.2015.

Tijekom jučerašnjeg dana u okolici Karlovca zabilježeno je oko 15 mm kiše, u ostalim područjima zabilježeno je do 7 mm kiše. Na Karlovačkom području tijekom nedjelje zabilježena je infekcija uzročnikom krastavosti ili fuzikladija jabuke pa u tim područjima tijekom srijede savjetujemo provesti zaštitu nasada jabuke kombinacijom sistemičnih i kontaktnih fungicida, dok je u ostalim područjima potrebno provesti kvalitetnu preventivnu zaštitu nasada jabuke i kruške prije kiše.

Meteorolozi najavljuju mogućnost kiše za petak.

Od sistemičnih fungicida predlažemo upotrebu jednog od sljedećih pripravaka kao što su npr.  Score 250 EC, Argo, Difcor i sl.

Radi boljeg preventivnog učinka sistemičnim fungicidima dodati jedan od kontaktnih pripravaka na osnovi:

ditianona (Delan 700 WDG) ili                                                

mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Cadillac 80 WP),

metirama Polyram DF

Voditi računa o dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom.

U nasadima jabuke od početka svibnja bilježimo let minera kružnih mina i jabučnog savijača.

Protiv ovih štetnika može se upotrijebiti jedan od sljedećih pripravaka: Dimilin SC 48, Runner 240 SC, Coragen i sl. Nakon pojave mina (do veličine 3 mm)  protiv minera kružnih mina te jabučnog savijača i lisnih uši djelotvorni su Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC i sl.  

Zbog zaštite pčela tretiranje provesti u večernjim ili ranim jutarnjim satima tj. u vrijeme dok pčele ne lete. Prije tretiranja odstraniti cvatući podrast! Također je prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za održivu uporabu pesticida NN 142/12, obveza korisnika koji koriste sredstva opasna za pčele, obavijestiti najbližu udrugu pčelara i/ili Hrvatski pčelarski savez.

Preporučene pripravke primijeniti sukladno pismenoj uputi proizvođača!

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis