Obavijest poljoprivrednicima! 11.05.2015.

Na usjevima žitarica (ozimih i jarih) prisutne su ličinke i odrasli oblici žitnog balca (leme).

Najveću štetu čine ličinke izgrizajući list  pri čemu ostavljaju epidermu  u vidu bijelih pruga, a najveće štete čine listu zastavičaru važnom za nalijevanje zrna.

Kritičan broj je prisustvo 1-2 ličinke/ zastavici.

Za suzbijanje se mogu primjeniti insekticidi:  Fastac 10 EC, Biscaya, Rely 40, Karate zeon, Lambda 5 EC, Karis, Decide, Proteus 110 OD, Vantex.

Rane sorte pšenica se nalazi u fazi klasanja, pa poljoprivrednike podsjećamo da u fazi klasanja i cvatnje pšenice dolazi do zaraze klasa koje uzrokuju gljivice roda Fusarium (palež klasa).  Razvoju bolesti pogoduje kišovito vrijeme tijekom cvatnje, pa upućujemo poljoprivrednike da prate razvojnu fazu pšenice, a u zaštiti  protiv paleži klasa primijeniti fungicide koji osim na navedenu bolest djeluju i na bolesti lista:  hrđe, smeđu pjegavost pljevica i pepelnicu: Amistar Extra, ,Duett Ultra SC, Caramba, Controlan, Prosaro 250 Ec,  Folicur Ew 250, Zamir, Falcon EC 460, Artea plus EC i dr.

Napominjemo poljoprivrednicima da su obvezni voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Pridržavajte se uputa koje dobijete prilikom kupnje.

                                                                                  Vesna Bradić, dipl.inž.agr.
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis