Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 08.05.2015.

Meteorolozi najavljuju mogućnost kiše tijekom ovog vikenda

Savjetujemo prije kiše provesti zaštitu nasada koštičavog voća protiv šupljikavosti lista jednim od pripravaka na osnovi kaptana.

Gdje postoji potreba za tretiranjem protiv lisnih uši može se primijeniti jedan od sljedećih insekticida:

Teppeki 500 WG (šljive, breskve),

Mospilan 20 SP (trešnje, breskve) –K14, 

Calypso SC 480 (trešnja, breskva, nektarina i marelica)- K14,

na breskvama: Actara 25 WG, Confidor 200 SL, Boxer 200 SL, Kohinor 200 SL, Congo Dali) i sl.

Primjena svih pripravaka protiv lisnih uši dozvoljena je isključivo nakon cvatnje!

Zbog zaštite pčela tretiranje provesti u večernjim ili ranim jutarnjim satima tj. u vrijeme dok pčele ne lete. Prije tretiranja odstraniti cvatući podrast! Također je prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za održivu uporabu pesticida NN 142/12, obveza korisnika koji koriste sredstva opasna za pčele, obavijestiti najbližu udrugu pčelara i/ili Hrvatski pčelarski savez.

Preporučene pripravke primijeniti sukladno pismenoj uputi proizvođača!

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis