Obavijest vinogradarima 07.05.2015.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze došlo je porasta mladica, tako da u većini vinograda su duljine 10-15 cm. Tijekom vikenda prognostičari najavljuju mogućnost oborina te vinovoj lozi prijeti opasnost od novih infekcija uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola), a ako bi količina oborina bila veća od 10 litara kiše dnevno na vinovoj lozi gdje su mladice duže od 10 cm moguće su i prve primarne infekcije uzročnikom peronospore vinove loze (Plasmopara viticola). Prije najavljenih oborina preventivnu zaštitu vinove loze primijeniti fungicide: Antracol 70 WG, Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP,Delan 700 WDG. Osim navedenih mogu se primijeniti Mikal Flash, Mikal Premium F.

Vremenski uvjeti pogoduju i razvoju pepelnice, a u zaštiti od pepelnice vinove loze možete koristiti pripravke na osnovi sumpora (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80, Brimflo i dr.).

U nasadima u kojima je pepelnica  jače prisutna može se primijeniti Karathane Gold 350 EC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 

Vesna Bradić, dipl. ing. agr.
E-mail: Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis