Obavijest proizvođačima koštićavog voća! 05.05.2015.

Koštićavo voće (breskva, nektarina, marelica, trešnja, višnja, šljiva) ovisno o položaju i lokalitetu nasada te o sortimentu, nalaze se u fazi formiranja plodova.  Promjenjivi vremenski uvjeti s kišom pogoduju pojavi i razvoju uzročnika bolesti šupljikavost lista koštićavog voća (Stigmina carpophilla) i kozičavosti lista trešnje i višnje (Blumeriella jaapii). Pritom je potrebno vlaženje lista najmanje 6 – 8 sati. Kod temperatura preko 28 stupnjeva navedene se bolesti teško razvijaju. Preporuča se protiv uzročnika navednih bolesti nasade tretirati s jednim od pripravaka vodeći računa o karenci:

Trgovački naziv pripravka

Namjena

 kultura

Captan 50/50 Wp

šupljikavost lista

koštićavo voće

     

Captan 80 WG, Merpan 80 WDG

šupljikavost lista

marelica , višnja

Dithane M-45, Pinozeb M-45, Cadillac

kozičavost

trešnja,  višnja

     
     
     
     
     
     

Ako se pregledom nasada utvrdi prisutnost lisnih ušiju, suzbijanje provesti s jednim od pripravaka vodeći računa o karenci:

Calypso SC 480 (breskva, marelica, nektarina, trešnja), Mospilan 20 SP (breskva,  trešnja ),Teppeki 500 WG (šljiva, breskva).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis