Obavijest proizvođačima koštićavih voćaka! 29.04.2015.

Većina koštićavih voćaka je završila sa cvatnjom. Ranije sorte nalaze se u fenofazi BBCH( 71-73).

Pošto prognostičari najavljuju kišu pred kraj tjedna potrebno je obaviti zaštitu novo izrasle lisne mase protiv nekih gljivičnih oboljenja kao šupljikavost lista ( Stigmina carpophill). Prskanje se preporuča obaviti pripravcima na bazi kaptana:  Merpan 80 WDG ( marelica, kruška) i Captan 50 WP.

Preporučamo pregled nasada na prisutnost lisnih uši. U slučaju jačeg napada preporuča se primijeniti Calypso SC 480, Confidor SL 200, Boxer , Kohinor 200 SL, Rogor 40 ili Chromgor.

Praćenjem breskvinog savijača feromonima uočen je let prve generacije breskvinog savijača. O suzbijanju savijača bit će riječi u narednim preporukama.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

                                                                                                              Martina Borić dipl.ing.agr.
Martina.Boric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis