Uputa proizvođačima uljne tikve! 28.04.2015.

Tijekom mjeseca travnja o.g. je umjesto prosječno očekivanih 53,5 mm do današnjeg jutra je na mjernim lokalitetima u Međimurju zabilježeno tek 10,8 mm (Trnovčak) do 18,0 mm kiše (Belica)! Dnevne temperature zraka su posljednjih 8 dana u rasponu od +18,8°C do +24,1°C, a prema iskustvima iz ranijih sezona tijekom zadnjeg tjedna mjeseca travnja većina tržnih proizvođača sije uljne tikve. Najvažniji štetni organizmi koji ograničavaju uspješan uzgoj uljne tikve su neželjene biljke ili korovi, a kao u svim ostalim "okopavinama" najčešće se javljaju sjemenski korovi: limundžik ili ambrozija (Ambrosia), loboda (Chenopodium) i kostrva (Echinochloa). Tijekom ovog tjedna očekujemo oko 25 mm kiše, pa nakon sjetve a prije nicanja proizvođači uljne tikve mogu planirati osnovno suzbijanje korova primjenom zemljišnih (rezidualnih) herbicida (vidi Tablicu 1. sa priloženim ograničenjima). Prema iskustvima iz ranijih sezona takav pristup u uvjetima vrlo čestih i obilnih oborina je rizičan zbog moguće fitotoksičnosti (naročito na laganijim tlima sa manjim sadržajem humusa).

Zbog navedenih razloga i ograničenja u usjevima uljne tikve preporučujemo mehaničko suzbijanje korova kultivacijom i okopavanjem.

Tablica 1. Kemijska sredstva za zaštitu uljnih tikvi od štetnih korova (dopuštenja dobivena većinom temeljem "Naputka za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole pri proširenju primjene sredstva za zaštitu bilja na male kulture i/ili male namjene"):

Pripravak

Štetni organizam

Primjena

Karenca

Herbicidi

Dual Gold 960 EC

uskolisni korovi

1,25 lit./ha

K = OVP

*Koban 600

uskolisni korovi

2,0 lit./ha

K= OVP

*Stomp Aqua

uskolisni korovi

2,5-3,0 lit./ha

K = OVP

Centium CS

širokolisni korovi

0,15-0,25 lit./ha

K = OVP

Leopard 5 EC

uskolisni korovi

1-1,25 lit./ha

K = 21 dan

Focus ultra EC

uskolisni korovi

1,5 lit./ha

K= 28 dana

*pripravci na osnovi pendimetalina (Stomp) smiju se primjenjivati samo međuredno uz pomoć štitnika, što ukazuje na veliku mogućnost fitotoksičnosti ovih herbicida na uljnu tikvu, a prema iskustvima iz Međimurja isto vrijedi za petoksamid (Koban 600)!

Pripravak Stomp Aqua CS se koristi nakon sjetve a prije nicanja kulture u količini 3,5 lit./ha protiv jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova, ali smo primijenjen sa štitnicima između redova uljne tikve, pa se umjesto njega mogu koristiti selektivniji herbicid Dual Gold 960 EC u količini 1-1,25 lit./ha ili Koban 600 EC u količini 2,0 lit./ha. Pripravak Centium CS se koristi nakon sjetve a prije nicanja kulture u količini 0,25 lit./ha protiv jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova. Nakon nicanja uljnih tikva mogu se protiv travnih korova (npr. protiv kostrve – Echinochloa crus galli) koristiti još pripravci Leopard 5 EC u količini 1-1,25 lit./ha ili Focus Ultra EC u količini 1,5 lit./ha.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis