Obavijest proizvođačima kukuruza! 27.04.2015.

Nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza vrijeme je za primjenu zemljišnih herbicida za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova.

Za suzbijanje jednogodišnji travnih korova možete koristiti herbicide: Dual Gold 960, Frontier X2, Stomp 330, Dost 330 E, Strong, Pendigan 330, Koban 600,.Za suzbijanje  jednogodišnjih širokolisnih korova možete koristiti herbicide: Clik 50 FL, Racer 25 CS, Roko, Master, Merlin WG, Callisto 480 SC, Pledge 50 WP, Linurex 50 SC, Afalon disperzija i sl.

Ukoliko su na parceli prisutni i jednogodišnji širokolisni i jednogodišnji travni korovi koriste se kombinacije prije navedenih herbicida, a na tržištu postoje i gotove kombinacije kao: Primextra TZ Gold 500 SC, Lumax, Camix, Koban T, Akris.

Nakon primjene prije navedenih herbicida za njihovo dobro djelovanje potrebna je kiša.  

Za dobar odabir herbicida i vrijeme primjene važno je poznavati zakorovljenost parcele. Ako na parceli prevladavaju višegodišnji korovi (npr. pirika, divlji sirak, osjak, slak) navedeni herbicidi ih neće suzbiti! U tom će slučaju biti potrebno tretiranje nakon nicanja kukuruza i korova pa dobro razmislite treba li na takvoj parceli koristiti zemljišne herbicide.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis