Obavijest proizvođačima ozimog ječma 20.04.2015.

Obilaskom terena u usjevima ozimog ječma uočeni su simptomi sive i mrežaste  pjegavosti  (Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres).  Porast temperature i nove oborine najavljene za kraj tjedna uzrokovat će širenje bolesti u usjevima i zarazu zdravih usjeva. Tijekom tjedna preporučuje se provesti zaštitu fungicidima. U usjevima gdje su već uočeni simptomi koristiti sistemične fungicide.

Od fungicida se mogu koristiti:

TOPSIN 500 SC (tiofanat- metil) – preventivni fungicid. Primjenjuje se u dozi 1,4 l/ha od početka vlatanja do faze prvog koljenca (BBCH 30-31).

AMISTAR 250 SC (azoksistrobin) – preventivni fungicid. Primjenjuje se u dozi 1,0 l/ha uz utrošak 200-300 l vode/ha.

AMISTAR EXTRA 280 SC (azoksistrobin+ ciprokonazol) – preventivno, kurativno i eradikativno djelovanje. Primjenjuje se u dozi 0,5-0,75 l/ha uz utrošak 200-400 litara vode.

AMISTAR OPTI (azoksistrobin+klortalonil). Primjenjuje se u dozi 2,5 l/ha uz utrošak 200-400 litara vode od kraja busanja do početka klasanja (BBCH 29-51). Dozvoljeno 1 tretiranje u vegetaciji.

ARTEA PLUS (propikonazol+ciprokonazol) – preventivno i kurativno djelovanje. Primjenjuje se u dozi 0,4-0,5 l/ha.

DUETT ULTRA (epoksikonazol+ tiofanat- metil) preventivno i kurativno djelovanje. Primjenjuje se u dozi o,4-0,6 l/ha.

TILT 250 SC (propikonazol) – kurativni fungicid. Primjenjuje se u dozi 0,5 l/ha, od pojave simptoma do početka cvatnje.

ARCHER MAX  (propikonazol+fenpropidin). Primjenjuje se u dozi 1 l/ha, od kraja busanja do početka cvatnje (BBCH 29-61).

Osim navedenih herbicida u prethodnoj preporuci (02.04.2015.) od herbicida za zaštitu od jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova mogu se primijeniti pripravci na bazi aktivne tvari fluroksipir – STARANE 250 EC, COMET 250 EC, PLUSS EC, TOMIGAN 250 EC (0,6-0,8 l/ha), FLUXYR 200 EC, PATROL 200, STARLINE (0,75 l/ha).

Fungicid ili herbicid primijeniti prema preporukama proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura. Primijeniti fungicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis