Obavijest proizvođačima jare zobi! 07.04.2015.

Zadnjih 8 dana obilježilo je vrlo vjetrovito vremensko razdoblje, a u tom su vremenu samo  tijekom dva navrata brzine vjetra bile manje od 20 km/h (3. i 4. travnja o.g.), a temperature zraka u posljednja 4 dana ne prelaze +10°C. Također, u zadnjoj dekadi smo u 4 navrata bilježili vrlo slabe oborine, najčešće u količinama od 0,3 do 2,8 mm, pa je površinski sloj zemljišta vrlo suh. Manja količina oborina, uz još naglašen sjeverni vjetar, najavljena je tijekom sutrašnjeg dana. Na parcelama gdje je tekstura zemljišta u prvoj polovici i sredinom ožujka o.g. omogućila poljoprivrednici su obavili sjetvu jare zobi (Avena sativa), a proteklih su blagdana takvi usjevi u stadiju nicanja. Prema iskustvima iz ranijih sezona najčešće kategorije štetnih organizama protiv kojih u usjevima jare zobi  poduzimamo mjere usmjerene kemijske zaštite jesu širokolisnati korovi (uglavnom sjemenski) i lema ili žitni balac (Oulema melanopus).

Budući u drugoj polovici tjedna očekujemo porast dnevnih temperatura zraka, u najmlađim razvojnim stadijima usjeva jare zobi preporučujemo pratiti moguću štetnu prezimljujuću populaciju leme ili žitnog balca. Odrasli se kukci tijekom toplijih dana intenzivno hrane progrizajući list u obliku uskih pruga ne ostavljajući epidermu kao ličinke. Jedan odrasli kukac leme može dnevno konzumirati 64 mm² line površine! Samo vrlo jaki napad odraslih kukaca žitnog balca ili leme od stotinjak odraslih kukaca po četvornom metru može prouzročiti veće štete, te iziskuje primjenu insekticida.

Za moguće suzbijanje odraslih leme u usjevima jare zobi mogu se koristiti dopušteni insekticidi iz skupine sintetskih piretroida (npr. Decide, Decis, Direct, Fastac, Kaiso, Karate Zeon, Karis, Lambda, Lamdex, Sumialfa, Vantex) ili organofosforni pripravci (npr. Rely EC) ili protekle sezone djelatna tvar tiakloprid (Biscaya).

Obično do sredine ili najkasnije do kraja mjeseca travnja planiramo i poduzimamo mjere suzbijanja širokolisnatih korova u usjevima jare zobi, a pritom biramo neki od dopuštenih herbicida navedenih u Tablici 1.

Tablica 1. Mogući izbor herbicida za suzbijanje korova u usjevima jare zobi:

Djelatne tvari

Pripravci

Primjena

bentazon

Basagran Super SL

1,5-2 lit./ha

fluroksipir

Starane, Cosmet, Pluss EC, Patrol 200 EC, Starline, Fluxyr 200 EC

0,4-0,8 lit./ha

triasulfuron

Logran WG

35-40 grama/ha

tribenuron

Granstar DF

10-25 grama/ha

florasulam + aminopiralid

Lancelot WG

30-33 grama/ha

fluroksipir + klopiralid

Vega EC

1-1,5 lit./ha

Primjenu hrebicida uvijek obavljamo tijekom mirnog dijela dana, pridržavajući se ograničenja navedenih u uputama.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis