Peta Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda

Ovaj stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem i baviti će se temama iz područja sigurnosti i kakvoće pčelinjih proizvoda.

Prema najavi organizatora konferencija je tematski usmjerena u pravcu zdravstvene ispravnosti, sigurnosti, kakvoće, podrijetla pčelinjih proizvoda te njihove primarne proizvodnje.

Organizatori ovogodišnje konferencije su: Katedra za zdravstvenu ekologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci;Hrvatski pčelarski savez; Udruga pčelarskih organizacija Primorsko-goranske županije; Pčelarska udruga „Učka“, Opatija; ”Biopčela”, Udruga za promociju i primjenu ekološke pčelarske etike; Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko–goranske županije; Nastavni Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb; Učilište „Apis“, Velika Gorica i Centar za brdsko planinsku poljoprivredu uz institucionalna potporu: Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije, Grada Opatije i Hrvatskog instituta za ruralni razvoj, pčelarstvo, lovstvo i ekologiju.
Više o  Konferenciji, programu i ostalim informacijama (način prijave, mjesto održavanja) dostupno je na slijedećoj poveznici: http://www.medri.uniri.hr/.

Podružnica Savjetodavne službe Primorsko-goranske županije
Karmen Karlić, dipl.inž.agr., viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis