Važna obavijest proizvođačima uljane repice! 02.04.2015.

Prije 13 dana proizvođačima uljane repice uputili smo upozorenje na prvu pojavu proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus), a tijekom narednih dana valja također pratiti brojnost repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). Kad ima više od 1 nametnika na 5 pregledanih biljaka protiv repičinih pipa u integriranoj proizvodnji opravdana je primjena insekticida! Repičin sjajnik se svakako mora suzbiti u vrijeme početka napada na pupove još dok su potpuno zatvoreni u zbijenom cvatu, a naknadna primjena insekticida tijekom cvatnje usjeva je zakašnjela i vrlo opasna zbog pčela medarica. Kritičan je broj ovog nametnika 0,8 do 1 odrasli kukac kod cvjetnih popova koji su još pokriveni lišćem! Oštećeni pupovi repice sjajnikom naknadno ne cvatu! Na hrvatskom tržištu ima veći broj učinkovitih insekticida za suzbijanje štetnika uljane repice (vidi Tablicu 1.), a važno ih je pravovremeno primijeniti u propisanoj količini.

Na poljima gdje se često zadnjih godina uzgaja uljana repice, tijekom cvatnje se razvijaju i gljivične bolesti (npr. bijela i suha trulež, siva plijesan, crna pjegavost), na čiji razvoj prvenstveno utječe količina i raspored oborina u narednom razdoblju. Zbog iznadprosječne količine oborina tijekom listopada i studenog protekle 2014. godine na nekim su poljima uljane repice krajem zime o.g. uočeni na lišću prvi simptomi suhe truleži korijena i stabljike (Phoma lingam).

Tablica 1. Insekticidi koji se najčešće koriste za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) i drugih štetnika* uljane repice:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena

klorpirofos-etil

Dursban E-48, Nufos

2,0 lit./ha

klorpirifos-metil

Rely 40

1,75 lit./ha

klorpirifos

Pyrinex 250 ME

2 lit./ha

klorpirifos-etil & cipermetrin

Chromorel D, Nurelle-D, Pirel-D, Pinurel D, Kalinorel D

 

0,75-1,0 lit./ha

alfacipermetrin

Fastac 10 EC, Direct

0,1 lit./ha

deltametrin

Decis 2.5 EC, Decide

0,3 lit./ha

lambda cihalotrin

Karate Zeon, Karis MC, Lambda 5 EC

0,15 lit./ha

0,12 lit./ha

gama-cihalotrin

Vantex MC

0,06 lit./ha

esfenvalerat

Sumialfa 5 FL

0,1-0,15 lit./ha

pimetrozin

Chess 50 WG

0,15 kg/ha

tiakloprid

Biscaya

0,3 lit./ha

tiakloprid & deltametrin

Proteus 110 OD

0,5-0,7 lit./ha

*protiv velike i male repičine pipe dopuštena je primjena samo djelatnih tvari na osnovi deltametrina, lambda-cihalotrina i tiakloprida!

**pripravak Biscaya i Proteus OD imaju dopuštenje za suzbijanje repičinog sjajnika, male repičine pipe, velike repičine pipe, repičine pipe komušarice i repičine mušice komušarice!

Od fungicida za preventivno suzbijanje bijele truleži uljane repice (Sclerotinia), crne pjegavosti (Alternaria) i suhe truleži korijena i stabljike (Leptosphaeria syn. Phoma)  dopušteni su primjerice: metkonazol (Caramba), te boskalid & dimoksistrobin (Pictor). Protiv bijele truleži i crne pjegavosti još je moguće koristiti tebukonazol (Folicur EW 250), azoksistrobin (Ortiva SC), te azoksistrobin & ciprokonazol (Amistar Extra). Pripravak Topsin M 500 SC (tiofanat-metil) dopušten je za suzbijanje koncentrične pjegavosti, sive plijesni, te suhe i bijele truleži uljane repice. Primijeniti propisane količine fungicida.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis