Obavijest voćarima! 30.03.2015.

U nasadima jabuka i krušaka toplo vrijeme potaklo je kretanje vegetacije. Preporučujemo voćarima prije oborina  izvršiti preventivnu zaštitu od bolesti krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) i krušaka (Venturia pyrina).

Za zaštitu koristiti  dozvoljene pripravke  na osnovi bakra : Modra galica, Nordox 75WG, Kupropin WP, Rame Caffaro32WP, Champion WP, Cuproline, Bordoška juha 20WPManica, Cuprablau-Z WP i dr.

Za suzbijanje bolesti ali i zimskih jaja štitastih i lisnih uši, zimskih jaja crvenog voćnog pauka koristiti pripravke koji su kombinacija bakra i mineralnog ulja: Bijelo ulje, Mineralno svjetlo ulje ili Crveno ulje ili Modro ulje.

Prije upotrebe pročitati uputu proizvođača pripravka.

Evidentirati prskanje .

Mara Maglić dipl. ing.agr.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis