Obavijest proizvođačima lukovičastog povrća! 26.03.2015.

Na području Bjelovarsko bilogorske županije izvršena je ili je u tijeku sadnja luka , što ovisi o vlažnosti samih parcela. Iza sadnje potrebno je izvršiti zaštitu protiv korova. U tablici 1. navedena su sredstva za suzbijanje korova prema dozvolama iz Fitosanitarnog informacijskog sustava .

Tablica 1.

       Aktivna tvar

       Naziv preparata

 kultura

              Korovi

    Koncentracija/doza

        

 

 

 

 

 

 

 

 

pendimetalina

STOMP 330 EC

 

 

PENDIGAN 330 EC

 

 

 

DOST   330 EC

 

 

 

STRONG*

 

 

 

 

PANIDA GRANDE**

luk,češnjak

 

luk,poriluk ( samo iz sjemena)

 

 

 

luk ( iz sjemena i lučice)

poriluk,češnjak

 

luk ( iz sjemena i lučice)

 

 

 

jednogodišnji travni korovi i neki širokolisni

jednogodišnji travni korovi i neki širokolisni

 

jednogodišnji travni korovi

 

 

jednogodišnji travni korovi

 

 

 

jednogodišnji travni korovi

4-5l/ha

 

 

4l/ha

 

 

 

5l/ha

3-4l/ha    prije      nicanja

 

 

5l/ha

 

 

 

 

 

3,8 l/ha

 

 

 

oksifluorfen

GOAL

 

 

 

GALIGAN 240 EC

 

luk ( osim mladi)

 

 

jednogodišnji širokolisni

1-1,5l/ha jednokratno preporuka korištenje razdvojeno sa manjim dozama nakon nicanja

 

 

 

 

 

prosulfokarb

 

 

 

 

 

FILON 80 EC

luk za proizvodnju glavica

 

 

 

poriluk

 

 

češnjak

 

mladi luk

 

 

 

 

jednogodišnji travni korovi i jednogodišnji širokolisni

3-5l/kad je luk u fazi 3-4 lista

 

3-5l/kad je luk u fazi 4 lista

 

3-5l/kad je luk u fazi 1-3 lista

 

4l/ha kad je luk u fazi 2  lista

linuron

AFALON DISPERZIJA

 

LINUREX 50 SC

 

luk,češnjak,luk kozjak,poriluk

jednogodišnji širokolisni korovi

1,35l/ha

1,2l/ha

prije nicanja

 

 

 

 

 

 

 

 

fluroksipira

 

STARANE 250

 

 

 

 

 

TOMIGAN 250 EC

 

 

luk ( osim mladi)

 

 

 

 

 

luk ( iz sjemena i lučica),luk vlasac

 

 

 

 

 

 

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

0,5-0,8l/ha kada luk ima 2-6 listova

 

 

 

0,4-0,5 l/ha u fazi 2-3 lista kod luka iz lučice

0,8 l/ha kad luk iz sjemena ima  2-3 lista

Kod luka vlasca nakon formiranja 1 lista

 

klopiralid

 

LONTREL 300

 

luk (iz lučica

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

 

0,3-0,4l/ha kad je luk 2-4 lista

 

propakizafop

 

AGIL 100 EC

 

luk ( osim mladi)

jednogodišnji i višegodišnji travni korovi

 

0,8-1,5 l/ha nakon nicanja korova

 

cikloksidim

 

FOCUS ULTRA

 

luk, poriluk

jednogodišnji i višegodišnji travni korovi

 

1-1,5l/ha jednog.

3-4l/ha višeg.

 

fluazifop-P

 

FUSILADE FORTE

 

luk

 

jednogodišnji i višegodišnji travni korovi

 

1,3-2l/ha

ovisno o vrsti korova

 

kletodim

 

SELECT SUPER

 

luk,češnjak

jednogodišnji i višegodišnji travni korovi

 

0,8-2l/ha

ovisno o vrsti korova

  Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.     *   01.07.2015.   ,      ** 25.08.2015.

 

U zaštiti protiv zemljišnih štetnika kod povrtlarskih kulturu (osim korjenasto povrće) i luka i češnjaka ,prije sadnje uz inkorporaciju , mogu se koristiti pripravci navedeni u tablici 2  .

Tablica 2.

       Aktivna tvar

       Naziv preparata

              Štetnik/kultura

    Koncentracija/doza

      

 

 

 

Klorpirifos

 

 

 

DURSBAN  E-48

NUFOS

PYRINEX 48 EC

 

 

 

 

Žičnjaci,majski hrušt,rovac,sovice pozemljuše

povrtlarskih kulturu (osim korjenasto povrće)

 

 

 

 

 

 

6-8l/ha širom

2-3l/ha trake

 

 

Teflutrin

FORCE 1,5 G

Žičnjaci/grčice hrušta

luk i češnjak

7-10 kg/ha u redove

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis