Obavijest ratarima! 12.03.2015.

 U duhu edukacija Održive upotrebe pesticida, te sukladno obvezama svih poljoprivrednih proizvođača da od 1.1.2014 primjenjuju načela integirirane zaštite donosimo važne smjernice pri zaštiti ratarskih kultura od korova.

Prednost u zaštiti svih kultura pred prijetnjom bolesti, štetnika i korova trebamo dati agrotehničkim (sjetva certificiranog sjemena, plodored), mehaničkim ( pljevenje, okopavanje, čupanje, međuredna kultivacija),  fizikalnim ( sterilizacija tla toplinom, solarizacija), biološkim ( žetveni ostaci)  i ostalim nekemijskim mjerama.

Kemijske mjere su nadopuna nekemijskim mjerama, te ih koristimo po pretpostavki „kad treba, koliko treba i s čim treba“.

U proljeće čim nastupe za to adekvatni uvjeti ( po pitanju temperature i vlage) ozima žita kao i korovi koji ih prate brzo počinju svoj rast te suzbijanje protiv korova treba provesti po preporuci.

Korovi ozimoj pšenici i ječmu  nanose najveće štete u faze busanja.

U nastavku donosimo većinu registriranih herbicida protiv korova ozimih žitarica.

Naziv

Količina

Uputa

ACCURATE 200 WG

(pšenica, ječam)

30 gr / ha, utrošak vode od 100-400 lit/ha

ŠIROKOLISNI jednogodišnji i višegodišnji. U proljeće kad razviju 3 lista.

ARRAT

(pšenica, ječam)

0,1- 0,2 kg/ha, utrošak 150-400 lit / ha

ŠIROKOLISNI jednogodišnji i višegodišnji. Od početka do kraja busanja.

AXIAL 50 EC

Pšenica, ječam)

0,6-0,8 lit/ ha, utrošak vode 150-400 lit

USKOLISNI jednogodišnji. Od dva lista do pojave zastavica .

MUSTANG

(pšenica, ječam)

0,4-0,6 l/ha uz utrošak vode 200-400 lit

ŠIROKOLISNI jednogodišnji. U proljeće od početka busanja do vidljivog prvog koljenca žitarica.

DEHERBAN A EXTRA (pšenica, ječam)

1-1,2 lit/ ha

ŠIROKOLISNI jednogodišnji i višegodišnji. Sredina busanja do početka vlatanja .

LANCELOT 450 WG

(pšenica, ječam)

30-33 gr/ha, utrošak vode

ŠIROKOLISNI jednogodišnji. Tretira se u fazi od početka busanja do drugog koljenca, do 6-8 listova korova

LONTREL

(ječam i pšenica)

300 ml/ha, 200-400 lit vode / ha

ŠIROKOLISNI jednogodišnji i višegodišnji. Koristi se od punog busanja do faze drugog koljenca.

LINTUR 70 WG

(pšenica, ječam)

180 g/ ha, 100-300 lit/ha

ŠIROKOLISNI jednogodišnji i višegodišnji, kada korovi imaju 4 lista, a kultura 3 lista do kraja busanja.

ALISTER GRANDE

( pšenica)

0,8 lit/ha

Utrošak vode 200-400 lit/ha

USKOLISNI I ŠIROKOLISNI jednogodišnji.

Proljeće- do kraja busanja.

 

STARANE 250

(Pšenica, ječam, raž, pšenoraž, zob.)

0,6-0,8 lit/ha uz utrošak vode 200-400 lit

ŠIROKOLISNI jednogodišnji i višegodišnji. Od tri lista do ligule zadnjeg lista. Temp. mora biti iznad 10 ºC

HERBAFLEX

(pšenica, ječam, raž, pšenoraž)

2 l/ ha uz utrošak vode 200-400 l  / ha

USKOLISNI I ŠIROKOLISNI jednogodišnji. Primjenjuje se  u proljeće u fazi tri lista do kraja busanja ( BBCH 13-29)

GRODYL WG

(Pšenica, ječam)

20-40 g/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha

ŠIROKOLISNI jednogodišnji i višegodišnji. U fazi kad je kultura od 3 lista pa do kraja drugog koljenca.

HUSSAR

( ječam, pšenica)

0,1 l/ha, uz utrošak vode 200-300 l/ha

ŠIROKOLISNI jednogodišnji i višegodišnji, te neki uskolisni. Primijeniti od početka busanja do početka razvoja zastavice.

LEGATO PLUS

( ječam i pšenica)

125-175 ml/1000m² uz utrošak vode 300 l/ha

TRAVNI jednogodišnji i jednogodišnji ŠIROKOLISNI u proljeće do razvoja trećeg lista usjeva.

BOSS

Pšenica i ječam

300 ml /ha uz utrošak 200-400 l vode na ha

 

ŠIROKOLISNI korovi. Primjena od faze busanja do pojave drugog koljenca kulture

PLUSS

 Pšenica, ječam, raž, zob, triticale

60-80 ml/1000m² uz utrošak vode 200-400 l/ha

Primijeniti kad su temperature iznad 10 °C. pažljivo pročitati uputu o primjeni radi pravilnih rokova suzbijanja.

STARLINE

Pšenica, ječam, raž, triticale

75-100 ml/1000 m², uz utrošak vode 150-400 l/ha

ŠIROKOLISNI jednogodišnji i dvogodišnji. Primijeniti u stadiju 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista

TOMIGAN

Pšenica, ječam, raž, zob, triticale

0,6-0,8 l/ha uz 200-400 l  vode na ha

ŠIROKOLISNI jednogodišnji i višegodišnji u fazi 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista

Važno je znati utrošak količine vode na jedinicu površine kako bi zaštita bila pravilna i učinkovita.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.                         

                                                                                                                                                                                                                           Martina Borić, dipl. ing. agr.
E-mail: Martina.Boric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis