Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina, trešanja i šljiva, te manjih i mješovitih 10.03.2015.

Protekla 2014. sezona bit će upamćena po iznadprosječno velikim količinama oborina. Umjesto prosječnih 808 mm prema podatcima mjerne postaje DHMZ vodocrpilište Nedelišće kraj Čakovca ukupno je prošle godine zabilježeno 1.187 mm, što je više i od 1994. sezone kada je izmjereno rekordnih 1.121,1 mm! Na nekim drugim mjernim lokalitetima u Međimurju zabilježene su tijekom 2014. još veće količine padalina (vidi tablicu 1.).

Tablica 1. Količina oborina na mjernim iMetos uređajima:

Mjerni lokalitet

Ukupna količina oborina u 2014.

Količina oborina u veljači 2015.

Trnovčak

1.220,4 mm

56,4 mm

Novakovec

981,4 mm

68,4 mm

Belica

1.335,6 mm

69,0 mm

Orehovica

1.239,6 mm

62,8 mm

Donji Pustakovec

1.304,6 mm

77,8 mm

Najvlažniji mjesec u protekloj 2014. godini bio je rujan, kada smo na većini lokaliteta u Međimurju izmjerili više od 280 mm kiše! Zima 2014./2015. je bila iznadprosječno topla u studenom i prosincu, a zadnjeg dana mjeseca prosinca 2014. i tijekom siječnja i veljače 2015. najniže su temperature padale na vrijednosti od -13,8 do -15,7°C. Zbog takvih su uvjeta moguće i štete od zimskog smrzavanja na koštičavim voćnim vrstama!

Na zimskim pupovima bresaka je već od kalendarskog kraja protekle godine vidljiv razvojni stadij B, odnosno početak bubrenja pupova, pa većina voćara obavlja ili završava zimsku rezidbu. U narednim danima treba planirati i početi provoditi prve usmjerene zaštite bakarnim pripravcima! Zbog jače pojave gljivičnih bolesti na koštičavim voćkama u ranijim sezonama, među kojima ističemo kovrčavost lišća bresaka i nektarina (Taphrina deformans), rogač šljive (Taphrina pruni), palež grančica i trulež plodova (Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Monilinia fructicola), kozičavost lišća trešanja i višnje (Blumeriella jaapii), te šupljikavost lišća (Stigmina carpophilla), prilikom zimske rezidbe je poželjno ukloniti sve osušene grančice ili grane i zaostale "mumificirane" plodove u krošnjama. Protekle smo sezone u jačoj mjeri na nekim koštičavim voćnim vrstama zabilježili štete od bakterijskih bolesti, npr. na trešnjama od vrste Pseudomonas syringae. Povišenu koncentraciju bakarnih pripravaka je potrebno primijeniti u vrijeme bubrenja, ali prije samog otvaranja zimskih pupova koštičavih voćaka. Moguće je koristiti različite trgovačke pripravke navedenih u tablici 1.

Tablica 1. Bakarni* i organski pripravci registrirani za suzbijanje kovrčavosti lišća bresaka i nektarina u Republici Hrvatskoj:

Djelatna tvar

Pripravci

Primjena

bakreni sulfat

Modra galica K

1,5 %

 

bakreni oksiklorid

 Kupropin WP, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro WP, Neoram WG

 

0,5-1 %

bakreni hidrokisd

Champion WP i WG, Champion flow SC

0,5-1 %

bakar-hidrokisid-kalcij sulfat kompleks

Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica

 

1,5 %

bakar-hidrokisd-Ca-klorid kompleks + cink sulfid

Cuprablau Z WP

0,75-0,8 %

bakarni-oksid

Nordox 75 WG

0,2 %

bakar & mineralno ulje

Crveno Ulje EC, Modro Ulje

2-3 %

ditianon

Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG

0,1 %

dodine

Chromodin WP, Dodine S-65 WP

0,1 %

ciram

Ziram 76 WG

2,5 kg/ha

tebukonazol & trifloksistrobin

Nativo WG

0,02 %

*bakarni su fungicidi osim kovrčavosti lišća bresaka i nektarina djelotvorni i na druge gljivične i bakterijske bolesti koštičavog voća (npr. šupljikavost lišća, palež grančica).

Aplikaciju je potrebno provesti za mirnog vremena, pri temperaturama zraka većim od 5°C i povišenoj relativnoj vlažnosti zraka, uz nešto veći utrošak škropiva. U manjim nasadima uz okućnice ili vikendice ove zaštitne mjere je moguće obaviti na većini voćnih vrsta. Pojedinačne voćke uz okućnice preporučujemo "okupati" zaštitnim bakarnim sredstvima, a u plantažnim nasadima bresaka u punoj rodnosti utrošiti barem 600-700 litara škropiva/ha.

U narednom razdoblju nakon otvaranja pupova, ovisno o količinama i rasporedu najavljenih oborina, moguće je ponoviti preventivnu zaštitu protiv gljivičnih bolesti koštićevog voća primjenom jednog od organskih površinskih fungicida, navedenih u Tablici 1. Djelatne tvari ditianon i ciram su dopuštene samo na breskvama, dodine još na višnjama i trešnjama, a kombinacija tebukonazola & trifloksistrobina osim na breskvama i nektarinama ima dopuštenje za primjenu u šljivi i trešnji.

U kišnim su uvjetima kasno-zimski i(ili) rano-proljetni razmaci tretiranja su 8-12 dana. Uvijek je najbolje zaštitu provesti dan ili dva prije najavljenih oborina (ako u vrijeme bubrenja i otvaranja pupova nema oborina pri temperaturama barem 4°C, tada se kovrčavost lišća bresaka i nektarina neće razvijati)!

Prema iskustvima iz ranijih sezona najjače zaraze lišća bresaka i nektarina uzročnikom kovrčavosti lišća u najsjevernijoj hrvatskoj županiji očekujemo kada u mjesecu ožujku zabilježimo barem 10 kišnih dana tijekom kojih pada ukupno 60 ili više mm kiše! Tada samo jedna ili dvije mjere zaštite ne daju željene rezultate. Primarne zaraze osjetljivih voćaka su moguće u razdoblju od početka bubrenja pupova do pojave zelenog lisnog vrška, odnosno do otvaranja prvih cvjetova bresaka i nektarina! Zaraza lišća na slabije zaštićenim breskvama i nektarinama uzročnikom kovrčavosti će biti veća, ako u navedenom kritičnom razdoblju bilježimo više oborina i duže zadržavanje vlage u krošnjama! U veljači je ove godine palo od 56,4 do 77,8 mm oborina (vidi tablicu 1.), narednih nekoliko dana najava mogućih oborina je vrlo mala dok jačanje vjetra očekujemo 12. i 13. ožujka o.g.!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis