Obavijest proizvođačima koštičavog voća ! 09.03.2015.

Prema najavama meteorologa u slijedećim danima  doći će  do porasta temperatura , što uzrokuje početak kretanja vegetacije. Zbog toga se upozoravaju proizvođači koštičavog voća da prate promjene na pupovima ( breskava,nektarina, trešnja i dr), kako bi na vrijeme obavili „ zimsku“ zaštitu bakrenim pripravcima. Ovim tretiranjem vrši se zaštita protiv kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans).Ovaj uzročnik  prezimljava na stablima breskve i nektarine – na površini kore i u ljuskama pupa, a  razvoju bolesti pogoduju oborine i  porast temperature  .

Osim toga bakreni pripravci služe  za suzbijanje šupljikavosti lista koštičavog voća ( Stigmina carpophila) , paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.), rogača šljive (Taphrina pruni).

 Bakreni pripravci imaju dozvolu za primjenu na koštičavom voću u doba mirovanja vegetacije. Tretiranja  se  mogu provoditi u fenofazi A ( još zatvoreni pup)  , no optimalno vrijeme za suzbijanje kovrčavosti lista breskve je fenofaza B  bubrenje pupa.

U tablici 1. Navedeni su pripravci na bazi bakra registrirani za suzbijanje bolesti na koštičavom voću .

Tablica 1.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Dozvola po kulturama/ bolest

Koncentracija

Bakreni oksid

 

NORDOX 75 WG

 

Koštičavo voće /kovrčavost, šupljikavost,bakterijski rak koštičavih voćaka, palež cvjeta i mladica

 

 

0,2 %

Bakreni hidroksid

CHAMPION

 

 

 

CHAMPION FLOW SC

 

 

Breskva/ kovrčavost,šupljik.

Koštičavo voće/šupljikavost,

palež cvata i mladice

 

Breskva/ kovrčavost

šupljikavost

Trešnja/kozičavost

Višnja/kozičavost

 

0,5-1 %

 

 

 

0,7 %

 

0,35-0,4%

 

 

 

Bakarni spojevi: Bordoška juha

BORDOŠKA JUHA  CAFFARO 20 WP

BORDOŠKA JUHA 20 WP-MANICA

 

„MODRA GALICA“

 

Breskva/ kovrčavost,šupljikavost

Koštičavo voće/ šupljikavost

Breskava/ kovrčavost

Koštičavo voće/ šupljikavost

 

 

 

1,5 %

Bakreni oksiklorid

NEORAM WG

 

RAME CAFFARO 32 WP

 

 

KUPROPIN

 

CUPROCAFFARO 50 WP

Koštičavo voće /kovrčavost, šupljikavost, palež cvjeta i mladica

Koštičavo voće /kovrčavost, šupljikavost

 

Breskva/ kovrčavost,šupljikavost

 

Breskva/ kovrčavost

Koštičavo voće/ šupljikavost

0,5 – 0,6%.

 

1 %

 

 

0,5-0,75%

 

0,75%

Za suzbijanje  nekih bolesti koštičavog voća kao i zimskih jaja nekih štetnika i nekih vrsta štitastih ušiju mogu se koristiti pripravci navedeni u tablici 2.

Tablica 2.

 

 

Parafinsko ulje

Bakreni oksid

 

 

 

Parafinsko ulje

Bakreni hidroksid

 

 

CRVENO ULJE

 

 

 

 

MODRO ULJE

 

Koštičavo voće/ šupljikavost i šljivine štitaste uši

Breskva/ kovrčavost

 

 

Voćke/ šupljikavost,kovrčavost,šljivine štit uši,zimska jaja l.ušiju i crvenog pauka

 

2-3 % fenofaza A

( zimski pup)

 

 

 

 

2-3 % fenofaza A

 

 Ukoliko se u nasadu nailazi na probleme sa štitastim ušima ili su prisutni problemi sa crvenim paukom, zimska tretiranja se nogu provesti pripravcima na bazi bakra radi suzbijanja bolesti  u kombinaciji sa parafinskim uljima.

Tablica 3.

 

 

Parafinsko ulje

 

BIJELO ULJE

MINERALNO SVIJETLO ULJE

 

Voćke/kaliforniska,breskvina,

šljivina štitastih ušiju, zimska jaja c.pauka

 

 

3-4 %  zimsko tretiranje

Zaštitu provoditi  iza obavljene rezidbe za mirna vremena   uz veći utrošak vode tako da voćke budu   „okupane“. Zaštitu obaviti prije najavljene kiše.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis