Obavijest ratarima! 22.10.2014.

Zbog gustog sklopa strnih žitarica, korove u njima možemo suzbijati isključivo kemijskim putem, odnosno,  primjenom herbicida.

Za primjenu “ zemljišnih“ herbicida ( tj. onih koje apliciramo na tlo) od velike je važnosti da se tlo dobro pripremi, odnosno, usitni, jer inače zaostaju korovi koji niknu ispod grudica, kamo ne dopre herbicid. Isto tako, važno je da se sjeme posije na ispravnu dubinu- do 5 cm, kako herbicid ne bi uzrokovao eventualna oštećenja biljke.

Herbicidi koji se primjenjuju u ovim rokovima djeluju na jednogodišnje trave i/ili širokolisne korove, ali ne djeluju ni na jedan višegodišnji korov  kao što je slak,osjak, pirika ili divlji sirak. Ove korove potrebno je suzbijati u proljeće, nakon što niknu. Nedostatak jesenske primjene herbicida je to što velik broj korova ne nikne u jesen, pa tretiranje vršimo

 „ napamet“ ( ne znamo koji će korovi niknuti ).

U jesen, nakon sjetve žitarica, moguća su 2 roka primjene herbicida:

1. Nakon sjetve, a prije nicanja žitarica mogu se primijeniti npr:

 

     Tolurex 50 SC ( za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova)

     Filon 80 EC ( za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova)

     Pendigan 330 EC (jednogodišnji travni i jednogodišnji širokolisni korovi )

2. Nakon nicanja žitarica u jesen ( od razvijena 3 lista do mrazeva) :

 

    Tolurex 50 SC ( jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi)

    Herbaflex (jednogodišnji travni i jednogodišnji širokolisni korovi)

    Logran 20 WG ( jednogodišnji širokolisni korovi)

    Pendigan 330 EC (jednogodišnji travni i jednogodišnji širokolisni korovi )

Preporučena sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno pisanim uputama dobivenim uz sredstvo.

Praznu otpadnu ambalažu potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način.

O upotrebi sredstava za zaštitu bilja potrebno je voditi evidenciju.

                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                      E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis