Obavijest vinogradarima! 08.08.2014.

Pojedine sorte vinove loze ulaze u fenofazu šare, odnosno omekšavanja boba.

Vlažna godina, kao što je bila ova, pogoduje širenju bolesti poznate pod nazivom siva plijesan (Botrytis cinerea). Grozdovi oštećeni od pepelnice, grožđanih mojaca, tuče osljetljiviji su na napda ove bolesti. Sorte grožđa sa tankom pokožicom i zbijenim grozdovima te vinogradi gdje se dugo zadržava rosa podložni su razvoju sive plijesni.

Preoruča se u narednom periodu zonu grožđa zaštiti jednim od pripravaka protiv uzročnika sive plijesni: Cantus, Pyrus 400 EC, Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Switch 62,5 WG.

Cjelokupnu lisnu masu preporuča se još jednom zaštiti priprakom na bazi bakra:

Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Bordoška juha, Kocide DF , Neoram WG i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

NAPOMENA!

Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja poropisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09. 2014. u Primoštenu Burnom (kod zadruge) od 11:30 -13:00 i u Drnišu lokalitet Cecela od 14:30-16:30.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

                                                       

 

Pripremi za ispis