Obavijest maslinarima! 01.08.2014.

I dalje upozoravamo maslinare na povoljne uvijete za širenje paunovog oka (Spilocaea oleagina) posebice u nasadima s osjetljivijim domaćim sortimentom u kojim od početka godine bilježimo visoki infekcijski potencijal. Moguća je primjena pripravka na osnovi na osnovi bakra (trgovačkog naziva Neoram WG).

Prema posljednjim očitanjima na kontrolnim punktovima bilježimo let maslinove muhe (Bactrocera oleae) nižeg intenziteta. Stoga maslinine i dalje preporučamo preventivna tretiranjimapripravkom na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva Success bait).Vrlo je važna pravovremena  primjene metode mamaca kojom suzbijamo odrasli oblik muhe prije odlaganja jaja u plod. Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od 2 muhe tjedno i/ili 5 % napadnutih plodova (jaje+ ličinka).

Kurativna tretiranja (cijela krošnja) opravdana su kod 10-15% napadnutih plodova (jaje+ličinka) ili prisustva i drugih štetnika masline primjenom pripravaka na osnovi dimetoata (trgovačkog naziva Rogor 40, Calinogor, Chromgor 40*, Perfecthion, Ritam*, Sistemin*, Chromgor) ili na osnovi deltametrina (trgovačkog naziva Decis 2,5 EC).

Pripravcima označenim* registracija ili dozvola istekla/ukinuta krajnji rok za primjenu i prodaju zaliha  01.01.2015.

U mladim nasadima upozoravamo na moguća oštećenje vrhova mladica od gusjenica jasminovog moljca (Palpita unionalis).

Maslinari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća za 2014. godinu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis